تهدیدات جهانی در سال 2019بر اساس نتایج «بررسی اولویت‌های پیشگیرانه» (PPS) که «مرکز اقدامات پیشگیرانه» سالانه به منظور ارزیابی تنش‌های بالقوه بر مبنای احتمال رخداد آنها و اثراتی که بر منافع آمریکا دارند منتشر می‌کند، منازعه میان ایران و آمریکا از یک سو و چین و آمریکا از سوی دیگر، پیش بینی شده است.

این نهاد در نظرسنجی خود از کارشناسان روابط خارجی می‌خواهد تا بهترین قضاوت خود را درخصوص خطراتی که در افق زمانی پیش‌رو ممکن است اتفاق بیفتند ارائه کنند. ویژگی متمایز این نظرسنجی این است که علاوه بر احتمال رخداد مخاطرات، اثراتی را که می‌توانند بر منافع آمریکا داشته باشند، ارزیابی می‌کند.

نتایج این نظرسنجی مشخص می‌کند که سیاست‌گذاران (آمریکایی) و حتی رسانه‌ها باید وقت و انرژی خود را صرف چه موضوعاتی کنند

این تحقیق که توسط «مرکز اقدام پیشگیرانه» شورای روابط خارجی آمریکا (CPA) انجام شده، از کارشناسان سیاست خارجی خواست تا سی منازعه در حال جریان یا درگیری بالقوه را براساس احتمال وقوع یا تشدید آن در سال آینده و تأثیر بالقوه آن بر منافع ملی ایالات متحده ارزیابی کنند.

تهدید یک حمله سایبری بسیار جدی علیه زیرساخت ها و شبکه های حیاتی ایالات متحده، نیز از جمله احتملات امنیتی با سطح بالایی از ریسک در سال 2019 است.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here