مشاییحکم پرونده اسفندیار رحیم مشایی از سوی دادگاه انقلاب صادر شد.

حکم پرونده اسفندیار رحیم مشایی صادر شد.   براساس رأی دادگاه انقلاب اسفندیار رحیم مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد.

این در حالی است که مشایی برای اتهام خود مبنی بر اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (۵ سال اقدام علیه امنیت ملی؛ یک سال تبلیغ علیه نظام، ۶ ماه توهین به مقامات قضایی) حبس محکوم شده است.

جوانفکر هم در همان پرونده به ۵ سال حبس محکوم شده است.

منبع: مهر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here