مدیریت کاربردی کارهای روزانه با استفاده از یادداشت برداریمدیریت کاربردی کارهای روزانه، امروزه یکی از نیازهای مهم بشر است که می‎تواند بسیار راهگشا و کارگشا باشد و برای انجام شدن درست و به موقع کارها یاری رسان باشد. یکی از راه‎های پیشنهادی برای مدیریت کاربردی کارهای روزانه، یادداشت برداری و استفاده از پلنر (planner) می باشد.

بولت ژورنال

یادداشت برداری و استفاده از پلنر (برنامه ریز) این امکان را می دهد که بتوانیم زمان را به خوبی مدیریت کرده و به موقع و منظم کارهای روزانه را انجام دهیم. هر کس می تواند با یک دفتر و خودکار دفتر بولت ژورنال (دفتر برنامه ریزی) برای خود طراحی و تهیه کند. البته اکثر ناشران و کتابفروشان دفترهای مخصوصی به نام دفتر بولت ژورنال تهیه کرده و به فروش می‎رسانند. تقویم های قدیمی دست نخورده نیز برای این کار مناسب است.

ناگفته نماند که بجای ثبت کارهای روزانه در دفتر و کاغذ می توان در موبایل نیز این کار را انجام داد و به خوبی از عهده مدیریت کاربردی کارهای روزانه برآمده و کارها را بر اساس اولویتشان انجام داد. برنامه ریزیی که در کاغذ یا موبایل انجام می‎دهیم باید انعطاف پذیر و معقول باشد چرا که همیشه همه چیز طبق برنامه ریزی پیش نمی‎رود پس باید واقع بین هم باشیم.

هر کس بنا به اهداف خاصی که دارد و بر حسب سلایق خودش می‎تواند یک دفتر بولت ژورنال مخصوص به خودش را طراحی و داشته باشد ولی پیشنهاد می‎شود که صفحات و موارد زیر را در دفتر خودتان بگنجانید:

1- صفحه اهداف و کارهای بلند مدت

2- صفحه لیست کارهای ماهانه

3- صفحه لیست کارهای روزانه

4- صفحه شخصی (خواندن کتاب های مورزد علاقه، لیست خریدهای روزانه و هفتگی و…)

به هر حال یکی از راه های مدیریت کاربردی کارهای روزانه و سر و سامان دادن به آن ها، یادداشت برداری و استفاده از دفتر بولت ژورنال است که می تواند بسیار مفید باشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here