فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

سرکتاب آنلاین رایگان

ویروس کرونا

فال چوب آنلاین

فال pmc

فال حافظ امروز

فال ازدواج آنلاین

قیمت دلار و ارز

قیمت روز خودرو

قیمت گوشی موبایل

طالع شما عقرب است

طالع عقرب برای مردان

هر آن کسی که به طالع عقرب باشد مردی باشد بلند بالا و تند خوی و آتش مزاج، هم ستاره حضرت یعقوب پیغمبر ص است و دروغگو را دشمن دارد و از دروغ متنفر است.

با هر کس وفا کند، جفا بیند. نزد ملوک و سلاطین و بزرگان حرف زن باشد و سخنان او را قبول کنند. زراعت خاکی برای او نیکو باشد اگر دست به خاک زند جواهر گردد.

حیوانات سم شکافته برای او بسیار خوش برکت باشد. از زنان و فرزندان نفع او میانه بود. خانه مال او سنبله باشد ( یعنی در شهریور معامله کند بهتر است ) مال بسیار بدست او آید و تلف کند ولی به زودی دوباره بدست آورد. بیشتر بیماری او از درد دل و درد شکم باشد، قولنج و باد خام گاه گاه او را عارض شود. ستاره نحس در طالع دارد چون آن ستاره خارج شود کارش نیکو شود.

هر کاری که شروع می کند به زودی بر می آید اما همیشه در فکر است و در کار خود فکر می کند که فردا چه خواهد شد دل خود را با خدای خود صاف کند و توکل بر خدا نماید و توسل به ائمه طاهرین ع بنماید. صاحب این طالع را بسازد انگشتر عقیق یمنی ( یعنی برایش شانس میاورد ). ماه نو را بر روی سبزه نگاه کند.

آنچه از اول عمر سختی و صدمه دیده است، بقیه را به خوبی و خوشی و خوشبختی بگذراند. خانه فرزندان او در ثور بود ( یعنی این ماه برایشان شانس میاورد اردیبهشت ) و روزی آنها فراخ بود و از حیوان سم گردی صدمه به او می رسد اما عاقبت به خیر است. در سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد. صاحب این طالع چند سفر و زیارت نصیب دارد. هر گاه فرزندان او را صدمه برسد دعای حرز ابودجانه بگیرد تا از بلا ایمن گردد.

طالع عقرب برای زنان

هر ان زنی که به طالع عقرب باشد زنی باشد بلند بالا و خوش رفتار و خوش کردار و راست گو که دروغگو را دشمن دارد. به سینه یا اعضا خالی یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال باشد.
هر قدر از عمر او بگذرد کارش بالا گیرد چون که در اول عمر رنج بسیار کشیده است.

کسی قدر او را نداند و غیبت و تهمت او را بسیار می گویند اما آسیب و ضرری به او نتوانند برسانند و بر او ظفر نیابند. یک نفر میانه بالا او را نصیحت می کند البته نصیحت او را قبول کند. پدر و مادر او زودتر از او بمیرند و از خواهر و برادر و خویشان نفع میانه برد.

مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده و در کارهای خود به فکر فرو رفته و سرگردان است اما عاقبت به خیر است. توکل را از دست ندهد تا زود به مراد دل برسد. گاه گاه مثل آتش افروخته گردد ولی زود فرو نشیند که بیشتر از فکر فاسد است و خیالات شیطانی. باید از نامحرمان خود را بپوشاند تا به غضب گرفتار نشود.

بی اجازه شوهر کاری نکند تا شوهر از او راضی باشد و خود را روسیاه دنیا و آخرت ننماید. ( هر زمان که شوهر کرد به این توصیه عمل کند ). صاحب این طالع زنی باشد آتش مزاج و تندخو و گاه کفر می گوید باید ترک کند. حرام برای او سازگار نباشد چون یک ریال از حرام بدست آورد هزار ریال از دست او برود.

صاحب این طالع همیشه سر به گریبان دارد و آشفته حال و پریشان است انشا الله در همین روزها اصلاح می‎شود و مراد او حاصل خواهد شد در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد.

بسازد صاحب این طالع را ماه شوال و روز دوشنبه و لباس سبز و آبی و انگشتر عقیق ( یعنی کاری را میخواهد شروع کند در این ماه یا این روز باشد برایش شانس میاورد و این لباس و این انگشتر هم برایش خوش یُمن است ) دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد تا از بلا ایمن گردد.

نظرات بسته شده است.