فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

سرکتاب آنلاین رایگان

ویروس کرونا

فال چوب آنلاین

فال pmc

فال حافظ امروز

فال ازدواج آنلاین

قیمت دلار و ارز

قیمت روز خودرو

قیمت گوشی موبایل

طالع شما برج اسد است

طالع برج اسد برای مردان

حکما گفته اند که اسد خانه آفتاب ( یعنی سیاره خورشید بر آن حکومت دارد و خصوصیات این سیاره را دارد « گرم و روشنایی بخش » ) است و ستاره حضرت داود علیه السلام است و او مردی باشد بلند قامت و خوشرو و از طرف راست صورت نشانی دارد و یا خالی که آن نشانه اقبال و دولت باشد. حرام به او نمی سازد و اگر یک دینار حرام بدست آورد، ده دینار حلال از دستش برود. پیش بزرگان سخن گوی باشد (یعنی خوب حرف می زند).

از سخن خوش جان فدا کند ( یعنی باید با او با زبون خوش حرف زد تا بپذیرد ). در عقیده ثابت باسد ( یعنی به چیزی عقیده پیدا کند آسان و سریع آن را از دست نمی دهد و بر عقیده اش پایدار است ). از سلطانی زیانی به او برسد ( سلطان یعنی هر کسی که بر او مسلط است مانند مدیر، رئیس ) اما در عوض همان زیان او را مفتخر و سرافراز می گرداند.

گاه گاه مانند آتش برا فروخته میشود ولی زود فرو می نشیند، لهو و لعب ( خوشگذرانی ) را بسیار دوست دارد اما زود پشیمان میشود. شرکت به هیچ وجه بر او سازگار نیست، با هر کس مشارکت کند خوار و زار میشود، رنج بسیار بزرگی به او رسد اما عاقبت بخیر باشد، از دروغگو متنفر است چرا که خودش به دروغ رغبتی ندارد.

پدر و مادرش پیش از او بمیرند، از پدر و مادر نفعی نبیند اما باید آنها را رنجور و مکدّر نسازد و نیکی و احسان در حق آنها بکند تا در دنیا و آخرت خیر ببیند و خانه فرزندان او سنبله باشد ( یعنی ماه شهریور برایشان یُمن دارد ) فرزند زیادی در طالع دارد و از دو نفر آنها نفع یابد.

در آخر عمر عاقبت به خیر گردد. زن جفت ( دو تا ) در طالع دارد و اگر فرزندان او آسیب و صدمه ببینند، چندان صدمه و ضرری نباشد اما باید دعا بگیرد و صدقه بدهد تا در بلا نیافتد. مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده است اما زود بدست بیاورد. ماه نو را بر قرآن نگاه کند
(اول ماه قمری که هلال ماه را دید بعد از آن بر روی قرآن نگاه کند تا در آنماه از بلاها ایمن گردد).

به او بسازد انگشتر عقیق و لباس سبز و رنگارنگ ( یعنی برایش شانس می آورد). صاحب این طالع باید حرز امیر المومنین ع همراه داشته باشد تا در بلا نیفتد.

طالع برج اسد برای زنان

هر آن زنی که به طالع اسد باشد حکما گفته اند آتشی و خاکی باشد ( یعنی خصوصیات عنصر آتش و خاک بر او حاکم است ). زنی باشد بلند قد و باریک اندام و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال اوست هر چه بزرگتر شود زندگانی را به شادکامی بگذراند.

در اول عمرش رنج بسیار کشیده و در وسط عمر و آخر عمر کارش نیکو شود و زندگانی او به درازا کشد. از اولاد بهره مند گردد و از پدر و مادر نفع میانه ( متوسط ) ببرد. از خواهر و برادر بهره نبیند.

در امر معیشت زندگانی خود بسیار دانا و بینا باشد. حرام و غیبت به او نمی سازد اگر یک ریال حرام جمع کند، هزار دینار حلال از دست او برود و هرگاه غیبت از کسی بکند در عوض آن و در مکافات آن، تهمت به او بزنند. یک نفر از همسایگان بسیار با او مهربانست باید از سخن او بیرون نرود چرا که او غرضی ندارد.

از زنی که سرخ مو و گرد چشم است و با او در مقام عداوت است، حذر کند. زنهار راز دل خود را به او نگوید که خوف جانی دارد. شانه سر خود را به احدی ندهد که بسیار بد است و بیم سحر و جادو در آن است که هیچ وقت بهبودی حاصل نشود.

زنهار کاهل نمازی نکند و از ناپاک و نجس پرهیز کند تا در مال او برکت پیدا شود و اگر اولاد او نماند باید دعای همزاد و هفت هیکل با خود داشته باشد تا محفوظ بماند. مدتی است در کار او بستگی پیدا شده اما به اندک وقت اصلاح شود مشروط بر آنکه نذری که کرده است ادا کند.

صاحب این طالع را بسازد از ماهها، ماه شوال ( یعنی این ماه برای او مبارک است ) و لباسهای سفید و سبز و انگشتر فیروزه برای او خوش یُمن است و ماه نو را به روی قرآن و سبزه نگاه کند. باید با شوهر خود زبان درازی نکند تا زندگی را به خوبی و خوشبختی بگذراند .

نظرات بسته شده است.