کار دانشجوییاز سوی اداره کل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، میزان دستمزد « کاردانشجویی» دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال تحصیلی جدید اعلام شد.

بر اساس اعلام اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت و باتوجه به اهمیت مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های دانشجویی و در راستای اجرای ماده ۴ و ۵ آیین نامه فعالیت‌های دانشجویی، مبلغ هر ساعت فعالیت کار دانشجویی در سال تحصیلی جدید، برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و پایین تر ۳۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

همچنین مبلغ هر ساعت « کار دانشجویی» در سال تحصیلی جدید برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای عمومی ۴۵ هزار ریال است.

گفتنی است، در فعالیت­‌های خاص دانشجویی به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه­‌های علوم پزشکی، سقف ساعت مجاز فعالیت دانشجویی حداکثر تا ۱۰۰ ساعت در ماه و مبلغ ۵۰ هزار ریال به ازاء هر ساعت فعالیت «کار دانشجویی» قابل افزایش است.

میزان مبلغ کار دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی در قالب جدول به شرح زیر است:

مقاطع تحصیلی مبلغ یک ساعت فعالیت دانشجویی
کارشناسی و پایین­‌تر ۳۷.۵۰۰ ریال
کارشناسی ارشد و دکترای عمومی ۴۵.۰۰۰ ریال

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here