دمای هوا در روزهای ابتدایی تابستان به اوج خود نزدیک می‌شود. پس از چندین ساعت کار کردن، نوشیدن یک لیوان شربت یا کوکتل خنک، خستگی و گرمای روز را جبران می‌کند.

این ۱۰ نوشیدنی که مواد در دسترسی هم دارد، تابستان را برای‌مان خنک می‌کند.