متن آهنگ ناامیدی هرگز از امید تقدیم می شود به دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی. امید که مورد عنایت قرار گیرد.

متن آهنگ ناامیدی هرگز از امید

متن آهنگ ناامیدی هرگز از امید

دور بودم از تو و با یاد تو یار بودم

تو نبودی اما من به تو وفادار بودم

تو اگر اسیر خواهش دل خود بودی

بخدا منم به عشق تو گرفتار بودم

وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز

سر دل داد می زدم که ناامیدی هرگز

که ناامیدی هرگز

که ناامیدی هرگز

چه شبا که تنهاییمو با تو قسمت کردم

تو خیالم تو عزیزمو زیارت کردم

بیخیال از بیش و کم از عشق گفتم دم به دم

گرچه راهی بود مشکل با هزاران پیچ و خم

وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز

سر دل داد می زدم که ناامیدی هرگز

وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز

سر دل داد می زدم که ناامیدی هرگز

که ناامیدی هرگز

که ناامیدی هرگز

من و تو، تو راه عشق کم نکشیدیم ستم

از غریبه و خودی کم نرسیدیم به کم

نغمه های غم فزا زخم زبان دم به دم

این فقط کار خدا بود که رسیدیم به هم

وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز

سر دل داد می زدم که ناامیدی هرگز

وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز

سر دل داد می زدم که ناامیدی هرگز

که ناامیدی هرگز

که ناامیدی هرگز

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here