تعبیر خواب سیب

اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که زیاد خواب سیب می بینید خوشحال باشید زیرا تعبیر خواب سیب نماد خولی در خواب است و نشان دهنده ی خوشبختی، هماهنگی، رضایت و تمایلات جنسی است. سیب ها در خواب همچنین نشان دهنده ی این است که شما اهداف و تمایلاتی داشته اید که یا موفقیت توانسته اید به آن ها برسید. اگر در خواب در مورد سیب  می تواند نشانه ی خوبی در زندگی شما باشد و شرایط رضایت بخشی را نشان دهد که شما می توانید از این شرایط به نحو احسن استفاده کنید. خواب سیب جزئیات و حالا مختلفی را شامل می شود که در ادامه به آن ها اشاره می شود، با ما همراه باشید.

به منظور تعبیر خواب با فارسی کلاب همراه باشید.

نمونه های تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب

 

■  تعبیر خواب سیب کرم خورده:

خواب سیب کرم خورده نشان دهنده ی این است که افرادی در اطراف شما حضور دارند که از صداقت کافی برخوردار نیستند. خواب در مورد سیب می تواند بیانگر این است که اطلاعات و آگاهی شما کم است بهتر است سعی کنید آگاهی و اطلاعات خود را افزایش داده تا بتوانید بهترین عکس العمل را از خود نشان دهید.

 

■ تعبیر خواب سیب های پراکنده در روی زمین:

اگر شما در خواب خود سیب های پراکنده ای را در روی زمین دیدید به شما هشدار می دهد که در در انتخاب دوست بیشتر دقت کنید. این خواب به احتمال زیاد نشان دهنده ی این است که شما قربانی دروغ دیگران خواهید شد و از آن ها جدا  می شوید.

 

■ تعبیر خواب خوردن سیب فاسد:

اگر شما خواب ببینید که سیب فاسدی را مشاهده کرده اید و آن را خورده اید این خواب نمی تواند نشانه خوبی باشد اما در مورد نتیجه ی آن نگران نباشید زیرا تقدیر شما دست شما است و با توکل بر خداوند پیش بروید و صبور باشید

 

■ تعبیر خواب سیب رسیده بر روی درخت:

اگر شما در خواب خود سیب رسیده ای را روی درخت را مشاهده کردید حکایت از این است که شما اوقات خوبی را پیش رو دارید و با موفقیت و پیروزی روزهای خوبی را طی خواهید کرد. و به همه ی آرزو های خود خواهید رسید پس به این فکر می کنید که در زندگی خود چه می کنید.

 

■ خواب سیب سبز:

تعبیر خواب سیب سبز نشان دهنده ی این است که رابطه و عشق جدیدی به وجود خواهد آمد. عشق و رابطه ی جدیدی که تمام زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد. فکر کنید و با تامل تصمیم بگیرید تا بتوانید بهترین ها را بری خود رقم بزنید.

 

■ خواب سیب زرد:

اگر شما در خواب خود سیب زرد ببینید این یک نوید خوب برای است و بیانگر ثروت و مال فراوان است و هرچه رنگ سیب زرد تر باشد ثروت بیشتر است. سعی کنید تمام دقت خود را مورد توجه قرار دهید تا بتوانید از ثروت و شرایط خوبی که قرار است در اختیار شما قرار بگیرد بهترین استفاده را نمائید.

 

■ خواب سیب ترش و بدبو:

این خواب می تواند نشان دهنده ی این است که  فرصت خود را برای معامله و سود کاری از دست داده اید بهتر است معاملات و تصمیمات خود را مورد بررسی قرار دهید. اصلا نگران نباشید و احتیاط کنید و کار های خود را با توکل بر خداوند پیش ببرید و سعی کنید با تفکر و تامل و آگاهانه تصمیم بگیرید. برای دفع بلا بهتر است صدقه پرداخت کنید.

 

■ تعبیر خواب افتادن سیب در آب رودخانه:

اگر سیب در آب رودخانه بود و جریان آب سیب را با خود برد بدانید که این یک خبر خوب برای شما است و غم و غصه ی شما برطرف خواهد شد.اگر سیب در آب گندیده ای افتاد اما جریان آب از شما دور شد غم و غصه از شما دور می شود اما اگر به سمت شما شناور بود حوادث جدیدی در حال وقوع است. سعی کنید با قدرت تفکر خود و یاری خداوند بهترین تصمیم ها را بگیرید.

 

■ تعبیر خواب سیب دادن به کسی:

اگر شما در خواب به کسی سیب دادید و آن شخص سیب را از شما پذیرفت غم و غصه را از خودتان دور کرده اید. و اگر کسی به شما سیب زرد داد و شما هم آن سیب را گرفتید غم و غصه شما را فرا خواهد گرفت. اما اگر شما سیب را نگرفتید غم و غصه شخص شما را درگیر نمی کند اما شما شاهد غم و غصه ی اطرافیان خود خواهید بود.

 

■ تعبیر خواب بریدن سیب

اگر در خواب ببینید سیب می برید ، به این معنی است که به چیزی نرسیده اید. همه چیز در زندگی طبق برنامه پیش نمی رود ، بنابراین برای رفع خرابکاری های رخ داده آماده باشید.

 

■ تعبیر خواب سیب قرمز

اگر خواب سیب قرمز می بینید ، به این معنی است که در شرف تحقق رویاهایی هستید که مدتها منتظر آن بوده اید. رویاهای مربوط به سیب قرمز بسیار مثبت هستند و خوشبختی را در تمام جنبه های زندگی به ارمغان می آورند. مهم نیست که چه کاری می خواهیم انجام دهیم  این خواب موفقیت می دهد.

 خواب سیب قررمز

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here