تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا برای زن و مرد تعابیر متفاوتی دارد.  بزرگان دین ما تفاسیر مختلفی از دیدن طلا در خواب دارند ما تمام تلاش خود را می کنیم که تمام این تعابیر را در اختیار شما قرار دهیم. یکی از این بزرگان علامه مجلسی است که با یک دیگر به مطالعه  تعبیر خواب طلا از نظر ایشان می پردازیم.  علامه مجلسی می گوید اگر در خواب خود دیدید که به مقداری طلا دست پیدا کردید به این معنی است که به جا و مقام می رسید و اگر در خواب طلای خود را گم کردید بر خلاف زمان بیداری خوش حال باشید زیرا تعبیر این خواب شفای بیماری شما است.  دانیال نبی نیز درباره ی این موضوع می گوید که اگر در خواب دیدید که یک پری مقداری طلا به شما می دهد به این معنا است که بخت و اقبال به شما رو می کند.

به منظور تعبیر خواب با فارسی کلاب همراه باشید.

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا از دید ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی در رابطه با تعبیر خواب طلا می گوید که اگر در خواب دیدید که طلا را ذوب می کنید به این معنی است که بر سر زبان مردم می افتید. هم چنین ایشان اضافه می کند که اگر مقدار زیادی طلا به همراه خود به خانه بردید یعنی به مقدار زیادی ثروت دست پیدا خواهید کرد. حضرت یوسف نیز با توجه به این نوع خواب می گوید دیدن طلا در خواب به معنی سر و سامان در کار است و یک نظم کلی به زندگی شما وارد می شود.

نظر ابن سیرین در رابطه با دیدن طلا در خواب

اگر یادتان باشد در بخش ابتدایی به شما گفتیم که تعبیر خواب طلا برای آقایان و خانم ها متفاوت است. ابن سیرین معتقد است که دیدن طلا در خواب برای بانوان خوب و نیکو است اما برای آقایان غم و اندوه است‌. ایشان معتقد بودند که دیدن طلا در خواب به هر شکلی درد سر است . حال می خواهد این طلا را خود به دست آورد و یا این که کسی آن طلا را به آن ببخشد باز نشانه ای از خشم است و باید تاوان چیزی را بپردازید.

آنلی بیوتین درباره ی تعبیر خواب چه می گوید.

آنلی بیوتین یکی از بهترین تفسیر کنندگان غرب است‌ او در این رابطه می گوید دیدن طلا در خواب به منزله ی کسب ثروت و پیروزی است هم چنین ایشان معتقد هستند که اگر در خواب خود طلا گم کنید به این معنی است که در بیداری یک موقعیت عالی را بر اساس کم کاری خود از دست خواهید دید. هم چنین برای کسانی که در خواب خود می بینند که در معدن طلا مشغول به کار هستند نیز می گوید شما در حال حاضر در حال حمایت از دیگران می باشید هواستان  به اطراف خود نیز باشد بهتر است.

کارل گوستا درباره ی دیدن طلا در خواب چه می گوید.

تعبیر خواب طلا از نظر کارل گوستا به این معنی است که به ثروت می رسید هم چنین این فرد معتقد است که ممکن است این خواب ریشه در طمع کار بودن فرد داشته باشد‌. او می گوید دیدن طلا در خواب به این معنی نیز می تواند باشد که ارزش درونی شما را بیان کند و دو حالت دارد یکی از آن ها این است که شما به انرژی درونی خود توجه نمی کنید و یا این که نشان دهنده ی نفس قوی و پر عزت شما است. لازم به ذکر است که این تفسیر کننده معتقد است که دیدن طلا در خواب نیز می تواند به معنی کشف یک استعداد درونی در آینده ی نه چندان دور باشد.

تعبیر خواب از دید امام صادق

امام صادق نیز به علم تعبیر خواب آگاه بودند و سالیان سال است که تعبیر های ایشان سینه به سینه در بین مردم می چرخد. ایشان تعبیر خواب طلا را از سه دیدگاه بررسی می کند

  • رفتن به حج
  • ولی شدن
  • بی پروایی کنیز یا غلام

ایشان می گویند آن قدری که طلا و جواهر در بیداری خوب و نیکو است و موجب شادی دارنده ی آن می شود در خواب این گونه نیست مخصوصا اگر این طلا ها بر روی نقشی باشند و شما آن طرح را در خواب ببینید. ایشان در رابطه با دیدن سکه ی طلا در خواب می گوید که این افراد به روش های طبیعی در بیداری به پول می رسند.

تکه های طلا

تعبیر خواب جمع آوری ناگت های طلا در خواب بیانگر وقایع خوشایند و خبرهای خوب است. وقتی در خواب سنگهای طلا می اندازید ، به این معنی است که با مشکلات و رنج هایی روبرو خواهید شد. اگر فقط تکه های طلا در خواب ببینید ، این خواب ماهیت نامتعادل شما را نشان می دهد. برای موفقیت در زندگی باید آن را تغییر دهید.

 خواب طلا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here