تعبیر خواب سگ

رویای صادقه بزرگان دینی ما می گویند که روح انسان در هنگام خواب از بدن خارج می شود و به زمان ها و یا مکان هایی می روند که ما هیچ وقت آن ها ندیده ایم. این رویا ها که در خواب می بینیم هر کدام نماد و نشانه از یک اتفاق هستند که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. بزرگان زیادی بودند که به علم تعبیر خواب آگاه بودند و تعابیر آن ها است که سینه به سینه در بین مردم می چرخد و مردم تعبیر خواب های خود را از روی سخن های این بزرگان بر می دارند. بزرگانی مثل یوسف پیامبر، دانیال نبی، ابن سیرین،  امام صادق، منوچهر مطیعی تهرانی و …به این علم آگاهی داشتند . حال در این مقاله به تعبیر خواب سگ  می پردازیم و نظر تک تک این بزرگان را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

به منظور تعبیر خواب با فارسی کلاب همراه باشید.

فرار سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ به این بستگی دارد که رفتار آن سگ با شما چگونه باشد. اگر سگ با شما خوب و شما را می شناخت به این معنی است که دوست و حامی دارید اما اگر سگ شما را نمی شناخت باید خیلی مراقب اطراف خود باشید قطعا کسانی در نزدیکی شما هستند که نیت های خوبی در رابطه با شما ندارند. تعبیرگران خواب می گویند اگر در یک تعداد زیادی سگ قرار گرفته بودید و از آن ها ترسیدید و سگ ها ممکن بود هر لحظه به شما حمله کنند به این معنی است که روابط خوب و امیدوار کننده ای با آدم های اطراف خود ندارید اما اگر یکی از این سگ ها به شما حمله کرد نشانه ی خوبی نیست.

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ از دید امام صادق

امام صادق تعبیر خواب سگ را از چهار جهت می گوید.

  • دشمن
  • پادشاه طمع کار
  • دانشمند بد کارر
  • مردم بد نیت و سخن چین

تعبیر صدای سگ

صدای سگ نیز در خواب مهم است. اگر در خواب صدای سگ را شنیدید اما اثری از سگ در خواب نبود یعنی کسی یا کسانی به بد گویی درباره ی شما نشسته است‌. هم چنین اگر صدای پارس یک سگ آشنا را بشنوید به این معنی است که در آینده ای نزدیک با یکی از اطرافیان خود بگو مگو خواهید داشت.

تعبیر خواب سگ از نظر ابن سیرین

ابن سیرین در رابطه به این تعبیر مخصوصا اگر سگ ماده باشد می گوید احتمالا یک زن حیله گر و بد نیت در اطراف شما است که نیت های خوبی برای شما ندارد بهتر است از او دوری کند. حال شاید برای شما این سوال پیش آید که در خواب از کجا بفهمیم که سگ مورد نظر ماده یا نر است. در این نوع تعبیر کافی است عقل شما این شهادت را بدهد و حس کنید که آن سگ ماده است و یا این که توله در کنار سگ در خواب شما باشد به این معنی است که سگ مورد نظر ماده است‌.

سگ اگر زنجیر بر گردن داشته باشد به چه معنا است.

تعبیر خواب سگ زنجیر شده بیان کننده ی هیچ خطری نیست کلا اگر در خواب سگ با زنجیر باشد و یا بدون سر و صدا شما را همراهی کند ممکن است دوستی در کنار خود داشته باشید که لیاقت دوستی شما را ندارد. به هیچ وجه تصور نکنید که ریسمان و زنجیر نشانه ی پیروزی بر دشمن نیست  فقط به این معنا است که با فردی دون مایع دوست می شوید که ممکن است آسیب های به شما وارد می شود.

سیر کردن سگ در تعبیر خواب

در تعبیر خواب سگ غذا دادن به این حیوان نشانه ی غم است. اگر در خواب سگ غذا و نانی را از دست شما دزدید و فرار کرد به نشانه ی ضرر مالی است و ممکن است پول شما از دستتان درآید. اگر در خواب ببینید که سگ از شما می ترسد و دائم از شما فرار می کند به این معنی است کسی در زندگی شما است که شما آن را دوست ندارید و ممکن است با حرف یا کاری او را برنجانید.

تعبیر خواب سگ از دید تعبیر گران غربی

نظر تفسیر گر های غربی با نظر بزرگان دینی ما تفاوت هایی دارند  زیرا افراد غربی بیش تر از ما با این حیوانات در ارتباط هستند. آن ها این حیوانات را به عنوان دوست خود حساب می کنند و این تعبیر خواب برای این افراد به این معنی است که دوست صمیمی و وفاداری پیدا خواهید کرد.

تعبیر فرار سگ

اگر در خواب ببینید سگ از شما می ترسد و فرار می کند ، شخصی را که دوست ندارید می رانید ، اما این فرد ممکن است شما را دوست داشته باشد زیرا هر کس که باشد ، زیرا وفاداری سگ ها شناخته شده است.

اگر در خواب سگی را از خود دور کنید و سگ با زبان برگردد  خوب است این خواب به شما می گوید که کار اشتباهی انجام می دهید

تعبیر سگ طلایی

یکی از وفادارترین سگ ها شناخته شده اند خواب دیدن آنها فال خوبی برای یک دوستی مهم است.

سگ طلایی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here