تعبیر خواب دشمن به خانه آمده

اگر در خواب ببينيد كه دشمني به خانه شما آمده است ، شخصی از نزدیکانتان با شما دشمنی دارند و در محيط خانوادگي شما مشكلي پيش مي آيد.

تعبیر خواب دشمن

در این مقاله با تعبیر خواب دشمن و نظریات بزرگانی مثل

  • محمد بن سیرین
  • امام صادق
  • منوچهر مطیعی
  • جابر مغربی
  • ابراهیم کرمانی
  • آنلی بیتون
  • لیلا برات آشنا می شویم . امیدواریم که این مطالب برای شما مفید باشد.

به منظور تعبیر خواب با فارسی کلاب همراه باشید.

تعبیر خواب دشمن از دید محمد بن سیرین

اکثر ما در هنگام خوابیدن به دنیای دیگر می رویم و از گذشته و آینده  سر در می آوریم.  دیدن دشمن نیز در خواب نیز یکی از این خواب ها است که در این مقاله به آن می پردازیم.  محمد بن سیرین در رابطه با تعبیر خواب دشمن  می گوید که اگر در خواب خود دیدید که با دشمن مبارزه می کنید و آن بر شما غلبه می کند و شما را می خورد باید مراقب خود باشید زیرا مصیبت و بدبختی به سر شما می آید.  بهتر است سبک و شیوه زندگی خود را عوض کنید و توبه کنید تا از خطر های احتمالی در امان باشید.

تعبیر خواب دشمن

امام صادق (ع) در نیز برای تعبیر خواب دشمن نظر هایی دارد.

امام صادق یکی از بزرگ‌ ترین تفسیر کننده های خواب است ایشان می گویند:  تعبیر خواب دشمن بیان کننده ی سه موضوع است  کار ها، زیان مالی و غم و غصه است. ایشان می گویند که اگر در خواب دیدید که با فردی دشمنی کردید و با آن به مبارزه پرداختید احتمالا دچار ضرر و زیان های مالی می شوید و یا به دلایلی دچار غم و حسرت می شوید باشد که با صدقه دادن بلایای این خواب را از خود و خانواده خود دور کنید.

منوچهر مطیعی نیز در این رابطه نظر های جالبی دارد

منوچهر مطیعی درباره ی تعبیر خواب دشمن  نظریه های جالبی دارد. ایشان معتقد است که دشمن به معنی دوست می باشد و روبرو شدن با یک دشمن و پس از آن برخورد های خوب و صمیمانه به معنی  دوست است‌. اگر در خواب دشمن به سمت شما آمد دوستی به شما نزدیک می شود و آن ترس حاصل از دشمنی به شادی و صمیمیت تعبیر می شود.  دشمنی در خواب نیز ممکن است شما برای فردی دشمن باشید تعبیر این خواب این است که شما به آن فرد نزدیک تر می شوید و محبت و علاقه تان به آن فرد بیش تر می شود.

با ما همراه باشید تا نظر ابراهیم کرمانی را در رابطه با تعبیر خواب دشمن بخوانیم

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر در خواب خود دیدید که حاکم و ولی شما با دشمن شده است و شما را اذیت می کند به این معنی است که از طرف آن حاکم منفعت و خیری به شما می رسد پس بعد از دیدن این خواب خوش حال باشید.  اما اگر شما با آن فرد دشمن شدید و با حاکم خود دشمن شده اید  موقعیت برعکس می شود و قطعا منفعتی در کار نیست و باید بیش تر مراقب باشید زیرا ممکن است ضرر و زیانی به شما برسد پس صدقه کنار بگذارید.

تعبیر خواب دشمن

 نظریه ی جابر مغربی  در رابطه با تعبیر خواب دشمن

اگر در خواب خود دیدید که در خواب شما فردی کافر با شما دشمن شده است ممکن است مسائل مالی شما دچار تغییراتی شود و رزق و روزی شما دست خوش تغییراتی قرار گیرد.  اما اگر در خواب دیدید که با فردی کافر جنگ کرده اید و در این جنگ کشته شده اید نشان دهنده ی عمر طولانی شما است. این تعبیر خواب از قرآن برخواسته شده است که در آیه ای از قرآن می گوید آنان که در راه خدا کشته شده اند در واقع زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

آنلی بیتون یک تعبیر گر غربی نیز نظرات جالبی دارد

آنلی بیتون در رابطه با تعبیر خواب دشمن  می گوید اگر در خواب با فردی دشمن هستید و در مبارزه آن را شکست دادید و بر دشمن غلبه کردید به این معنی است که خطر ها از کنار شما گذر می کنند  اما اگر در خواب در حال جنگیدن و یا دعوا کردن بودید به این معنی است که خطری در کمین شما است.

 

به عنوان حسن ختام کار سری به نظریات لیلا برات بزنیم

خانم لیلا برات در رابطه با تعبیر دشمن  می گوید مقابله و روبرو شدن با دشمن به معنی روبرو شدن با مشکلات است.  بهتر است مراقب خطر هایی که دشمن برای شما ایجاد می کند باشید.

 خواب دشمن

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here