محمد جواد آذری جهرمیوزیر ارتباطات وفناوری در توئیت خود نوشته است: در پایش سطوح زیر کشت کشور توسط پژوهشگاه فضایی ایران به مزرعه ۷۰ هکتاری در یکی از شهر‌های کشور برخوردند که در آن خشخاش کشت می‌شود. خواسته‌ام همه شهر‌ها بررسی شود. باز هم فناوری در خدمت شفافیت، هر چند برخی نمی‌پسندند.

 

البته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرده است: ما در ایران مزرعه خشخاش آن هم به وسعت ۷۰ هکتار نداشته و نداریم و تاکنون مطلب مستندی در این خصوص نیز به دست ما نیامده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here