ساختمان سازیتحقیقات میدانی متوسط دستمزد ساعتی کارگران و استادکاران ساختمانی و عمرانی نشان می دهد که کارگران ساده با دریافت ۱۰ هزار و ۵۶۶ تومان کمترین دستمزد را دریافت می کنند.

کمترین متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، مربوط به «کارگر ساده» از گروه شغلی کارگر با ۱۰۵,۶۶۷ ریال بوده است. متوسط دستمزد ساعتی در این شغل افزایش ۲۱.۳ درصدی نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۶ داشته است.

در ادامه جداول دستمزد ساعتی کارگران و استادکاران ساختمانی و عمرانی در سال 96 و 97 را می توانید ملاحظه نمایید.دستمزد ساعتی کارگران ساختمانی و عمرانی

دستمزد ساعتی کارگران و استادکاران ساختمانی

دستمزد ساعتی کارگران ساختمانی و عمرانی

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here