ابراهیم رزاقیابراهیم رزاقی (استاد پیشکسوت اقتصاد) در گفتگویی با دانشجو در مورد اوضاع اقتصادی و مدیریتی ایران به اظهار نظر و ماحثه پرداختند که گزیده آن را در ادامه می توانید ملاحظه کنید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here