رئیس شعبه بانک پاسارگاد آمل مورد حمله قرار گرفترئیس شعبه بانک پاسارگاد آمل به علت انسداد برداشت وجه از حساب شخصی مورد حمله قرار گرفت و مصدوم شد.

روابط عمومی بانک پاسارگاد به دنبال انتشار این خبر توضیحاتی بدین شرح ارائه داد: متاسفانه در روز یکشنبه 6 مرداد، مسئول یکی از شعبه های پاسارگاد در شهر آمل، مورد حمله فردی قرار گرفت. علت مراجعه وی به شعبه آمل، انجام امور مالی نبوده است بلکه به منظور اعتراض به انسداد و برداشت وجه از حساب وی بنا بنا به دستورات مقامات قانونی در یکی دیگر از شعبه های این بانک بوده است.

نامبرده پیش از مراجعه به شعبه خشمگین و عصبانی بوده و با برنامه ریزی قبلی، قصد سوء برای ارتکاب جرم داشته است. مطابق اعلام اداره آگاهی آمل، مایع استفاده شده توسط مرتکب، اسید با غلظت نه چندان بالا بوده که روی تمام صورت مسئول شعبه و قسمت زیادی از دست یکی از نگهبانان شعبه ریخته شده است.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here