بانوانی که صورتشان گرد است بهتر است از مدل موهایی استفاده کنند که صورتشان را کشیده تر نشان دهد. از جمله این مدل ها، مدل موی کوتاه لیر است که در این مدل، گردی صورت کمتر به چشم می آید و صورت لاعرتر نشان داده می شود.

مدل موی کوتاه برای صورت گردیکی دیگر از مدل های مناسب اینگونه افراد، مدل موی کوتاه کلاسیک با گوشه های بلند است که علاوه بر اینکه مد روز است، با کناره های باریک و ظریفی که در اطراف صورت ایجاد میکند، صورت را لاغرتر نشان می دهد. همچنین مدل چتری یک طرفه و چتری پرده ای هم از جمله مدل های مناسب برای این افراد است.

چند مدل موی کوتاه که برای فراد دارای صورت گرد مناسب است را می توانید ببینید:

مدل مویکوتاه برای صورت گرد 1

مدل موی کوتاه برای صورت گرد 2

مدل موی کوتاه برای صورت گرد 3

مدل موی کوتاه برای صورت گرد 4

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here