دهم ذی الحجه مصادف است با یکی از بزرگترین عید مسلمانان که در لفظ عرب، به عیدالاضحی مشهور است. در روز عید قربان حاجیان پس از به پایان رساندن مناسک حج گوسفند، گاو یا شتری را قربانی می کنند. ضمن تبریک این عید به تمام مسلمانان و عاشقان، چند پیامک مخصوص تبریک عید قربان تقدیم می شود.پیامک مخصوص تبریک عید قربان

پیامک مخصوص تبریک عید قربان

خوشا آنان که با حق آشنایند

مطیع محض فرمان خدایند

چو ابراهیم اسماعیل خود را

فدای امر الله می نمایند

عید سعید قربان، عید تقرب عاشقان مبارک

***

در موعود نگاه زیبایت، اسماعیل شده ام

که قربانی چشم های روشنت باشم

بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای

ای خلیل من

***

زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم باد

***

عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت

گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت

مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر

این دل صدپاره و چشمان تر ارزانیت

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here