فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

ارث زن از اموال شوهر چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه ارثیه زنطبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی، اگر زن پس از مرگ همسرش در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد از اموال وی ارث می برد.

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد و در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث می برد.

قبلا، زن طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی فقط از اموال منقول ارث می‌برد و از اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) ارث نمی برد اما پس از ۷۰ سال در مجلس هشتم ماده ای  قانونی در این رابطه تصویب شد که طبق آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، علاوه بر اینکه یک هشتم از اموال منقول همسر مرحومش می برد، یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و عیان (ساختمان و زمین) می برد و اگر مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال منقول، همه اموال خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و عیان (ساختمان و زمین) به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.

از آنجا که ماده ۸۴۳ قانون مدنی به وصیت‌کننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند، در صورتی که وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در مورد بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است ولی در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

 

آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.