شغل های مدیریتی زنانتحقیقات آکادمیک اقتصادی و اجتماعی طی سال های گذشته تا کنون نشان می دهد که بکارگیری زنان در پست ها و شغل های مدیریتی بسیار مهم و مفید است. در ادامه دلایل مهم و مثبت بودن این موضوع مهم را می پردازیم.

1- عدل و انصاف حکم می کند که زنان بیش از گذشته در شغل های مدیریتی و راهبردی نقش دشته باشند و موقعیت های شغلی بطور مساوی بین زنان و مردان تقسیم شود.

2- با توجه به اینکه شغل های مدیریتی دارای دستمزد و درآمد بیشتری نسبت به شغل های غیرمدیریتی است، با بکارگیری بیش از پیش زنان در شغل های مدیریتی زنان نیز مانند مردان بطور عادلانه از درآمد بالا و مزایای این شغل ها بهره مند خواهند.

3- حضور زنان در شغل های مدیریتی باعث می شود افراد سازمان ها و ارگان ها از گرایشات حزبی جانبدارانه به دور بمانند و به جای آن، بیشتر تشریک مساعی داشته باشند و به مسئولیت اجتماعی و انسانی خود فکر و عمل کنند.

4- زنان از رویکردهای اجتماعی، انسانی و عام المنفعه قویتری نسبت به مردان برخوردارند و در پرداخت دستمزد کارگران و مدیریت منابع انسانی موفق تر و شایسته تر از مردان عمل می کنند که این به نفع جامعه است.

5- تجربه نشان داده است که ارگان ها، سازمان ها و شرکت هایی که بیشتر از مدیران زن استفاده می کنند سودآوری بیشتری دارند.

برگرفته از: selectinternational 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here