شواهد و قرائن و آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان میدهد که جمعیت سالمندان در کشور در حال افزایش است و باید برنامه ریزی هایی اساسی و کاربردی برای مطلوبیت و امید به زندگی آن ها در دست اقدام باشد.سالمندان حق دارند شرایط زندگی مطلوب و امید به زندگی بیشتری داشته باشند

سالمندان را دوست بداریم

بعضی ها بر اساس فرهنگ غلط و غیر کاربردی و القائات منفی می گویند، سالمندان عمر خود را کرده اند و ما دیگر باید خودمان را دریابیم. این افراد متاسفانه نمی دانند که ریشه و اساس و موجودیت ما جوان ها، همین سالمندان هستند که به بهانه های واهی از آن ها غافلیم. نه تنها بعضی افراد بلکه دولت هایی نیز هستند که از این موضوع غافل بوده و برنامه های مدون و کاربردی برای ارتقاء زندگی (اعم از مادی و معنوی) ارئه نداده و نمی دهند.

مگر نه این است که همه افراد اعم از زن و مرد و پیر و جوان، حق زندگی خوب و مطلوب دارند. مگر نه این است که پیران و سالمندان هم به اندازه جوانان و حتی بیش از آنها احتیاج به مراقبت و توجه و رسیدگی دارند. براساس سرشماری سال 95 مرکز آمار، جمعیت سالمند کشور حدود 7.5 میلیون می باشد که حدود 2 میلیون نفر از این تعدا تحت پوشش کمیته امداد  و بهزیستی و بخشی نیز بازنشسته هستند. متاسفانه بخش اعظمی از این تعداد وضعیت شغلی و زندگی مطلوب و مشخصی ندارند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارند.

علی اصغر دالوندی (رئیس کل نظام پرستاری) می گوید: متاسفانه در جامعه ما مراقبت از سالمندان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. طبق تحقیقات انجام شده حفظ سلامت جسمی در سالمندان ارتباط مستقیمی با سلامت روان آنها دارد و می توان با حفظ سلامت جسمی سالمندان تا حدود زیادی از کناره گیری شان از زندگی عادی جلوگیری کرد.

بهتر است اطرافیان به جای انجام دان کارهای فردی سالمند به او کمک کنند تا او بتواند کارهایش را به تنهایی انجام دهد و از خود مراقبت کند تا احساس مفید بودن داشته باشد.

در پایان باید خاطرنشان کرد که، جامعه و فرهنگ اسلامی ما نباید شاهد چنین وضعیت اسف باری برای سالمندان باشد. نباید شاهد رنج و سختی سالمندانی باشیم که تمام روز و روزگار و هم و غمشان را برای ما در طبق اخلاص گذاشتند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here