معافیت تک فرزندیخانواده هایی که دارای یک فرزند پسر هستند در صورت داشتن شرایط مورد نظر می توانند از معافیت تک فرزندی استفاده کنند و تک فرزند پسر خود را از سربازی معاف کنند.

در کشور ایران درصد قابل توجهی از خانوارها دارای تک فرزند پسر هستند که می توانند از قانون معافیت تک فرزندی استفاده کنند. معافیت تک فرزندی یکی از انواع معافیت کفالت می باشد که بعد از اینکه سن مشمول به 18 سال تمام رسید می توان اقدام کرد.

شرایط استفاده از معافیت تک فرزندی

کسانی که تک پسر خانواده هستند با داشتن شرایطی که در قانون نظام وظیفه عمومی ناجا آمده است، می توانند از این معافیت استفاده کنند. این قانون به شرح زیر است:

1- سن پدر باید به 70 سال رسیده باشد

2- مادر جدا از همسرش زندگی کند و طلاق گرفته باشد و فرزند نزد مادرش باشد. همچنین مادر نباید ازدواج مجدد داشته باشد.

3- مادر، همسر خود را از دست داده باشد (فوت کرده باشد) و فرزند از مادرش نگهداری کند.

4- پدر دچار بیماری های روحی و روانی باشد، طوری که نیاز به مراقبت داشته باشد.

5- در صورت نداشتن پدر و مراقبت از خواهر می توان از کفالت تک فرزندی استفاده کرد.

6- در صورتی که سرپرستی و مراقبت از برادر کوچک (زیر 18 سال) بر عهده شماست.

7- اگر پدر بزرگ شما هیچ فرزند و همسری نداشته باشد و شما تنها نوه بالای 18 سال پدر بزرگتان باشید و پدر بزرکتان نیاز به مراقبت داشته باشد، با تایید شورای پزشکی می توانید از معافیت کفالت استفاده کنید.

8- اگر مادر بزرگ شما هیچ فرزند و همسری نداشته باشد و شما تنها نوه بالای 18 سال مادر بزرگتان باشید و مادر بزرگتان نیاز به مراقبت داشته باشد، با تایید شورایزشکی می توانید از معافیت کفالت استفاده کنید.

9- معافیت تک فرزنیدی شامل کسی که دارای یک برادر بزرگتر از خود است و مشکل روحی و روانی دارد نیز می شود.

10- مشمولانی که دارای سه خواهر هستند نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند.

روش و مراحل دریافت معافیت تک فرزندی

مراحل دریافت معافیت تک فرزندی مانند سایر معافیت های کفالت است. ابتدا با مراجعه به پلیس + 10 درخواست خود را ارائه و اقدامات اولیه را انجام دهید و منتظر باشید تا نوع معافیت بوسیله نظام وظیفه عمومی ناجا تایید شود. بعد از تایید به کمیسیون دعوت می شوید و اگر مشکلی نباشد تایید نهایی صورت گرفته و رای قطعی صادر می شود و می توانید برای دریافت کارت معافیت دائم خود اقدام کنید. توجه داشته باشید که این معافیت در زمان صلح اعتبار دارد و این جمله بر روی کارت معافیت نیز درج می شود.

نکته: در حین تحصیل و داشتن معافیت تحصیلی نیز می توان درخواست معافیت کفالت داد.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here