فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

سرکتاب آنلاین رایگان

ویروس کرونا

فال چوب آنلاین

فال pmc

فال حافظ امروز

فال ازدواج آنلاین

قیمت دلار و ارز

قیمت روز خودرو

قیمت گوشی موبایل

طالع شما قوس است

طالع قوس برای مردان

هر آن شخصی که به طالع قوس باشد ستاره حضرت ایوب است و برج آتشی، خانه مشتری است ( سیاره مشتری، سعد اکبر است ) یعنی خصوصیات آتش را دارد و نیز سیاره مشتری بر او حاکم است که نشانه سعد اکبر یعنی خوشبختی بزرگ است.

هر کس به این طالع به وجود آید خوش رو و خوش قامت و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال است.

در اول عمر بسیار خوش گذرانی می کند اما باید شکر نعمت الهی را به جای آورد تا در زوال آن گرفتار نشود و او از کسانی باشد که از دوستان راحتی بیند و از پدر و مادر خود کمتر نفع بیند و از خواهر و برادر میانه بود و نفع کمتر بیند اما یکنفر از انها دوستان او بسیار مشفق و مهربان باشد به حدی که از برادر و نزدیکان او بهتر باشد بیماری او بیشتر از همزاد است.

اگر فرزند او نماند از سادات موسوی دعا بگیرد تا بماند و مسافرت به طرف دریا او را نیکو بود. از یکنفر همسفر خود، صدمه به او میرسد اما عاقبت بخیر باشد. باید راستی را پیشه خودش قرار دهد. در معاملات و امورات تجاری خود بینا باشد اما به شرطی که حرام و حلال نکند چون اگر یک ریال حرام به دست او آید، صد ریال از دست او برود.

در خواب یکی از انبیاء را ببیند و از آن ساعت و روز به روز و ماه به ماه و هفته به هفته کارش بهتر شود و آخر مطلب خود را دریابد اما با هر کس وفا کند جفا بیند. زن جفت در طالع دارد که از یک نفر از آنها بسیار نفع بیند.

از فرزندان بهره مند شود. در سن ۳۰ سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از آن بگذرد به نود سال برسد و از حیوانات سم شکافته بهره مند شود به شرط اینکه حقوقات شرعیه آنها را رد کرده باشد. صاحب این طالع چون ماه نو ببیند به روی عقیق نگاه کند و به روی مصحف ( قران ) تا بر او مبارک باشد و باید حرز امام جواد ع را با خود نگهدارد تا آنکه محفوظ بماند. از ماه ها، ماه رمضان برای او مبارک است و لباس رنگارنگ و انگشتر فیروزه ( یعنی برایش شانس می آورد).

طالع قوس برای زنان

حکماء گفته اند هر زنی که به طالع قوس باشد زنی است خوش روی، خوش خلق و خوش باطن و خوش سخن و با دیانت و راستگو و دروغگو را دشمن میدارد. با شوهر رؤف و مهربان باشد و از سخن خوش جان فدا کند. در کار خود دانا و بینا باشد و با همسایگان به خوش اخلاقی رفتار کند. امورات زندگانی خود را به خوبی بگذراند. غریب دوست و مهربان باشد.

در هر خانه که باشد دولت بر سر آن خانه رود. دل خود را با خدا صاف کند. او صادق و راستگو باشد و دشمن و بدگو بسیار دارد و با هر کس نیکی نماید بدی بیند. شوهر بر او مشفق و بسیار مهربان باشد. در کار زندگانی خود بسیار دانا و بینا باشد. حرام به او نسازد. خیانت و حرام اگر در میان خانه اش باشد زیاده از آن به او ضرر رسد. کاهل نمازی او را نسازد، هرگاه یک رکعت نماز او فوت شود غم و غصه به او رو آورد.

از نیتی که در دل دارد همیشه به فکر است که چون خواهد شد انشا الله به خوبی و خوشی و خوشحالی به مراد دل برسد. مال زود پیدا کند و زود هم تلف کند. از پدر و مادر نفع او میانه بود و از برادر و خواهر بهره مند شود. چون قصد به کاری کند به زودی اسباب آن فراهم آید.

مدتی است که آرزویی دارد، دل را با خدا صاف کند و متوسل به ائمه معصومین ع شود تا به زودی به مراد دل برسد. از جانب فرزند روزی مند بود. فرزند طاق ( یعنی فرد، یکی، سه تا، شش تا …) در طالع دارد هر آسیبی که به فرزندان او برسد از چشم زخم است. البته دعای حرز امیر المومنین با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند و بستگی کارهای او اصلاح شود. فرزندان زیادی در طالع دارد که اگر نماند چله بری نماید تا بماند.

بیماری او بیشتر از صفرا است، بعد از خورد ن مسهل ( یعنی مواد غذایی که شکم را روان کند) زنجبیل با عسل بخورد تا رفع شود. دعای چشم زخم برای فرزندان خود بگیرد تا از جمیع بلیات محفوظ باشد.

در سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که چو از آن بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید. صاحب این طالع را بسازد ماه شعبان و درخت رنگارنگ ( یعنی اینها برایش شانس می اورند ) ماه نو را بر روی مُصحَف ( یعنی قران ) یا سبزه نگاه کند تا بر او مبارک باشد. دعای گنج العرش و یس مغربی با خود دارد تا از بلاها ایمن گردد .

نظرات بسته شده است.