فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

سرکتاب آنلاین رایگان

ویروس کرونا

فال چوب آنلاین

فال pmc

فال حافظ امروز

فال ازدواج آنلاین

قیمت دلار و ارز

قیمت روز خودرو

قیمت گوشی موبایل

طالع شما “حوت” است

طالع حوت برای مردان

هر کس که به طالع حوت باشد مردی است بسیار عاقل و هم ستاره حضرت ابراهیم علیه السلام و مردی باشد رحیم دل و با سخاوت و شجاعت و زیرک و دانا. مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده اما به لطف خداوند کارش نیکو شود چون دل خود را با خدا صاف کرده توکل به خدا دارد.

از زن بدفعل حرامزاده حذر کند چونکه مدتی است در مقام دوستی با اوست اما در واقع در مقام دشمنی است .

صاحب این طالع از زن و فرزند بهره مند شود. قرض دادن و ضامن داری به او نسازد چرا که بسیار آدم با حیایی است و در گرفتن نتواند اداء حق خود را بنماید ( بخاطر خجالت و رودربایستی حقشو نمیتونه پس بگیره ).

از جمله دوستان یک نفر با او مشفق و مهربان است. از دیگران بهره مند نگردد حتی آنکه در صدد آزار و اذیت آنها است ( یعنی با مردم سازگار نیست و حتی ممکنه به آنها اذیت هم برساند ). از مال حرام، خیر و بهره نبیند.

او فردی است که در نظر خلائق عزیز و مکرم باشد اما دوست و دشمن خود را نمی شناسد. در کار خود مدبر و دانا است. هرگاه اراده سفری بنماید باید دل خود را با خدا صاف کند و توکل بر خداوند متعال نماید تا از آن سفر با سود و منفعت و بهره مند بازگردد.

حیوانات سم شکافته برای او بسیار خوب است از حیوانات درنده به او آسیبی رسد اما عاقبت به خیر باشد. بسازد به او از ماه ها ماه ذی حجه ( یعنی برایش خوش یُمن است ) و انگشتر عقیق و دُرّ و یاقوت و لباس پشمینه و لباس سبز رنگ ( یعنی اینها برایش شانس می آورد ) ماه نو را بر روی قرآن نگاه کند تا آن ماه بر او مبارک گردد. صاحب این طالع هر گاه بخواهد از مضرات و بلاها محفوظ ماند دعای حرز حضرت جواد علیه السلام با خود دارد تا از بلاها ایمن و کارش اصلاح شود .

طالع حوت برای زنان

هر آن زنی که به طالع حوت از مادر متولد شود، حکما گفته اند که بادی و آبی است (یعنی عنصر غالب بر او باد و آب است و مثل باد از این حالت به آن حالت تغییر می کند و دمدمی مزاج است و ثبات ندارد و مثل آب شکل پذیر است و با هر شرایطی خودش را وفق میدهد و سازگار میکند ).

او زنی باشد میانه بالا وخوش خلق و با عقل و شوهر دوست است. از سخن خوش جان را فدا کند ( یعنی برای اینکه حرفتان نزد او پیش برود باید با زبان خوش با او حرف بزنید ). کسی با او سازگار نباشد با هر کس در مقام راستی برآید با او در مقام مخاصمه و دشمنی باشد با هر کس وفا کند جفا بیند. او با کسی دشمنی ندارد.

روزی او فراخ است ( زیاد است ). در هر خانه رود دولت ( شانس و بخت و اقبال و رزق و روزی ) بر سر آن خانه رود. از نامحرم پرهیز کند تا در بلاهای دنیا و آخرت نیفتد. چون خواهد از خانه بیرون رود باید با شوهر مشورت کند از خانه شوهر بیشتر از خانه پدر خیر ببیند.

در اعمال عبادی و اطاعت و بندگی خدا باید سعی کند تا رستگار شود و هرگز محتاج و پریشان حال نشود و زود به آمال و آرزوهای خود برسد تا در میان خلق عزیز و محترم باشد. از دوست و دشمن حذر کند چونکه دشمن و بدگو بسیار دارد. شانه سر خود را به کسی ندهد .

با هر که نیکی کند بدی بیند و دست او بی نمک است اما به کسی محتاج نشود و همه به او محتاج باشند. قرض دادن به او نسازد هر چیزی که به هر کس بدهد دیگر عوض انرا نبیند. نذری را که کرده است ادا کند. اولاد طاق ( یعنی فرد یکی یا سه تا یا پنج تا یا .. ) در طالع دارد.

فرزندان او فراخ روزی هستند اگر نمانند از نظر مردم است دعای جوشن کبیر و صغیر با خود دارد تا از بلیات جمیعا محفوظ مانند و از ماه ها ماه ذی قعده و از روزها روز پنج شنبه و دوشنبه و لباس سفید برای او خوش یُمن است ( شانس می اورد ) .

نظرات بسته شده است.