فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

سرکتاب آنلاین رایگان

ویروس کرونا

فال چوب آنلاین

فال pmc

فال حافظ امروز

فال ازدواج آنلاین

قیمت دلار و ارز

قیمت روز خودرو

قیمت گوشی موبایل

طالع شما میزان است

طالع میزان برای مردان

هر شخصی که بطالع میزان باشد مثل ترازو است ( منظم و متعادل و منصف و با عدالت، مگر اینکه عوامل دیگر مانع بروز این صفات در او شود ). هم ستاره حضرت آدم ع است و او مردی کوتاه اندام و چهار شانه و ابرو کشیده و بسیار عاقل و زیرک و کاردان و با استعداد و سخن گوی ( یعنی خوب حرف می زند ).

دروغگو را دشمن دارد ( از دروغ متنفر است ). از سخن خوش جان را فدا کند ( برای پیشبرد حرفتان، با او با زبان خوش حرف بزنید ). در کار خود عاقل و زیرک و دانا باشد. شرکت و حرام او را نسازد و با هر کس شرکت کند از عهده برنیاید و حرام هم او را سازگار نباشد اگر یک ریال حرام بدست آورد صد برابر از دستش برود.

هرگز خواب خود را برای کسی نقل نکند چرا که شاید انبیاء و ائمه ع را در خواب ببیند. زندگانی بر او خوش گذرد باید که حمد و ثنای خدا را بجای آورد و در نماز کاهلی نکند. دشمنان بسیار و بدگو دارد از آنها باید حذر کند. دل خود را با حق تعالی صاف دارد و پدر و مادر پیش از او بمیرند و از آنها نفع نبیند از برادر و خواهر کمتر وفا بیند و با او موافق نباشند.

صاحب این طالع را بسازد از ماه ها، ماه رمضان ( یعنی این ماه برایش مبارک است و کاری و معامله بزرگی را در این ماه شروع کند ) و انگشتر یاقوت و فیروزه برایش خوش یُمن است و روز پنجشنبه و لباس سبز برایش شانس می آورد. ماه نو را بر روی سوره مبارکه یاسین نگاه کند ( اول ماه بعد از دیدن هلال ماه، بر روی سوره یاسین نگاه کند ).

در سن هشت سالگی خطر مرگ تهدیدش میکند، چون از آن بگذرد به هشتاد سالگی میرسد دعای جوشن کبیر با خود دارد تا از نظر مردم در امان خدا باشد .

طالع میزان برای زنان

حکماء گفته اند هر زنی که به طالع میزان باشد زنی است راستگو و راست گفتار و راست کردار و دروغگو را دشمن دارد چرا که میزان به معنی ترازو و عدل است.
در نماز کاهلی نکند و از ناپاک و نجس و حرام پرهیز کند و از غیبت و تهمت باید حذر کند تا در بلا نیفتد. هر چه بزرگتر شود و سنش بالا رود کارش بالا گیرد و نیکوتر شود.

زندگانی را به شادکامی و راحتی گذراند و در امورات زندگانی خود بسیار عاقل و زیرک باشد و شوهر بر وی بسیار مشفق و مهربان است و از پدر و مادر نفع یابد و از برادر و خواهر بهره مند گردد و چون در اول عمر و زندگانی بسیار رنج کشیده ، در وسط و آخر عمر به شادکامی بگذراند و در میان مردم همیشه سرفراز باشد.

آتش مزاج است گاه گاه خشم گیرد ولی زود فرو نشیند. وی را نسازد مال حرام، چون یک ریال حرام بدست آورد، صد دینار حلال از دست او برود. بیماری او بیشتر از صفرا و بلغم باشد چون که هر وقت اوقاتش تلخ شود طپش قلب بر او عارض شود، مداوا نماید تا رفع شود.

مدتی است که بیماری عارض او شده است دعای رفع بیماری و همزاد بگیرد تا رفع شود. صاحب این طالع دو سه تا نذر کرده است و فراموش کرده، که باید ادا کند تا آنکه مطلبی را که به دل دارد، روا شود.

در سن سه سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این گذشت به نود سالگی برسد اگر از نامحرمان خود را حفظ کند. صاحب این طالع را بسازد از ماه ها، ماه ذی قعده ( همون ماهی که تولد امام رضا ع در ان واقع شده ) و از روزهای هفته، دو شنبه ها برایش می سازد ( شانس میاورد ) که در این ماه و این روز، لباس نو خود را بپوشد و ابتدای کاری را گذاشتن و از جایی به جایی رفتن داشته باشد. حرز ائمه معصومین ع را با خود دارد تا در میان خلائق عزیز و محترم باشد و از تمام بلیات محفوظ باشد .

نظرات بسته شده است.