به گزارش الف، حسینعلی حاجی دلیگانی پیشتر نیز با اشاره به مناظره خود با محمد علی وکیلی که در ایسنا برگزار شد در توییتر خود نوشته بود: ما از رئیس جمهور می‌خواهیم همه چیز را بگوید و موضوع ناگفته‌ای را نگذارد که بماند. چرا مردم را تهدید به گفتن می‌کنید؟ مردم نگران دانستن نیستند ما هم نگران نمی‌شویم. شفاف توضیح دهند که قرار بود ۷۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کنند چه شد؟
حسینعلی حاجی دلیگانی