فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین

اسامی برگزیدگان بخش موسیقی نواحی جشنواره ملی موسیقی جوان

برگزیدگان موسیقی نواحی دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان در تالار وحدت معرفی شدند.

جشنواره موسیقی جوانمراسم اختتامیه بخش موسیقی نواحی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان جمعه شب دوم شهریور ماه با معرفی هنرمندان برگزیده این بخش برگزار شد.

هیات داوران دوازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش های مختلف موسیقی نواحی ایران را به شرح ذیل اعلام کرد:

برگزیدگان موسیقی آذری:

هیات داوران بخش موسیقی آذری برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد:

برگزیدگان بخش موسیقی آذربایجان:

برگزیدگان تکنوازی تار آذری:
– گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: سینا شجری (تبریز) و زهرا میرزایی (زنجان)

رتبه دوم : آراز قاسمی(تبریز)

رتبه اول: آراز وجودی(تبریز)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: مهران بهروزی(تبریز)

رتبه دوم: فرزین رازقی(تبریز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: سئویل اقدسی (تبریز)

رتبه دوم: اِلمان اطهری (تبریز)

رتبه اول: ناصر مددی(تبریز)

برگزیدگان تکنوازی کمانچه آذری:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: پارمیس ستاری(تبریز)

رتبه دوم : آرین ضمیری(تبریز)

رتبه اول: رضا محمدی(تبریز)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آرمین زینال زاده(تبریز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: روزبه مقدم نژاد(تبریز)

رتبه دوم: آیلار جهانگیری (تبریز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی قوپوز:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: اسماء میکائیلی (مشکین شهر)

رتبه دوم : ابراهیم راثی (تبریز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ب:

رتبه سوم و دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: محمدرضا حمیدی (تهران)

برگزیدگان تکنوازی گارمون :
گروه سنی الف:

رتبه سوم: محمدرضا محمدوند(تبریز)

رتبه دوم و اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول ودوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم و دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: سینا حسن زاده(تبریز)

برگزیدگان تکنوازی دوتار شرق و جنوب خراسان:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: کیان واحدی(تربت جام)

رتبه دوم : کوثر حیاتی(تربت جام)

رتبه اول: مهدیس ابراهیمیان(تربت جام)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: الهداد بهرامی(تایباد)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول به طور مشترک: مصطفی تیموری(تربت جام) و ایمان تخم کار(تربت جام)

گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: محمد سلیمانی(تربت جام) و علی شیری (تایباد)

رتبه دوم: سلمان سلیمانی(تایباد)

رتبه اول: همایون حامدی (تربت جام)

برگزیدگان آواز شرق و جنوب خراسان:
گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : محمد امین امینی (تربت جام)

رتبه اول: مبین دُرپور(تربت جام)

گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: کیان واحدی(تربت جام)

رتبه دوم: عبدالرحمن باطوری(تربت جام)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: محسن کریمی (تربت جام)

رتبه دوم: امین برنا(تربت جام)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی دف:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: علی کاربین(مشهد)

رتبه دوم : پرنیان سلیمانی(اصفهان)

رتبه اول: محمد مرادی(سنندج)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: محمد مهدی قاسمی(شیراز)

رتبه دوم: امیرمحمد نیک منش (شاهین شهر)

رتبه اول:
گروه سنی ج:

رتبه سوم: نرگس ربانی نیا (لنجان)

رتبه دوم: حامد سهرابی(کرمانشاه)

رتبه اول: فرید زندی(سنندج)

برگزیدگان بخش موسیقی کردی:

هیات داوران بخش موسیقی کردی برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کردند:

برگزیدگان تکنوازی نرمه نای:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : پارسا احمدزاده (سقز)

رتبه اول: آروین دباغی (بوکان)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: اسماعیل محمودی (بوکان)

رتبه دوم: کریم صالحی(بوکان)

رتبه اول: مژگان سیدی (بوکان)

برگزیدگان تکنوازی دوزله:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: پارسا احمدزاده(سقز)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: علی کمالی (دالاهو)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: فرهاد سلیمانی (کامیاران)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: نیما شفیعی (روانسر)

برگزیدگان تکنوازی سُرنای کردی:
گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: محراب قیطاسی (کامیاران)

برگزیدگان تکنوازی دهل کردی:
گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: امید دباغی (بوکان)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: سامان شریفی (روانسر)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی ضرب کردی:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: مژده سیدی (بوکان)

رتبه دوم : کیانوش شهسواری (سقز)

رتبه اول: آلان فاروقی (سقز)

برگزیدگان آواز کردی :
گروه سنی الف:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : فواد استاد قادری (سقز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: جبرئیل تخت فیروزه (مریوان)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی نی قشقایی :
گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: محمدرضا چریکی (اهواز)

برگزیدگان بخش آواز و دوتار ترکمن :
گروه سنی الف:

رتبه سوم: ایمان عطا (گنبد کاووس)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ب:

رتبه سوم: ایوب کم (بندر ترکمن)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: میثم شاعری (گنبد کاووس)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی دوتار ترکمن:

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم به طور مشترک: سولماز تکه (گنبد کاووس) و حامد پدری (گنبد کاووس)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی کمانچه ترکمن:

گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: دوران عطا (گنبد کاووس)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: گل محمد کم (بندر ترکمن)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی کمانچه لرستان:
گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: محمدرضا بارانی (خرم آباد) و پویا یگانه (خرم آباد)

رتبه دوم : عرفان مریدی (شهریار)

رتبه اول: محمد امینی راد (نهاوند)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: سعید پانسته (خرم آباد)

رتبه دوم: سبحان امرائی(کوهدشت)

رتبه اول: حسن سالاروند (دورود)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: مهرداد عزیزی (خرم آباد)

رتبه دوم: سجاد لیریائی (دورود)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی سرنای لرستان:
گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: اهورا دلفانی(خرم آباد) و محمد رشیدزاده (خرم آباد)

رتبه دوم : عرفان مریدی (شهریار)

رتبه اول: امیرحسین بسطامی(خرم آباد)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: علی الواری (اندیمشک)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی تنبک لرستان:
گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : پارسا باجلاوند (کرج)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : علی باجلاوند (دورود)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است

برگزیده آواز لرستان:

گروه سنی ج:

رتبه سوم: سعید رحیمی پور (خرم آباد)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است

هیات داوران بخش تکنوازی تنبور، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد:

برگزیدگان تکنوازی تنبور :
گروه سنی الف:

رتبه سوم: سید فرهاد فرهادی (دالاهو)

رتبه دوم به طور مشترک : وِریا کریمی (دالاهو) و خانم تارا افضلی (دالاهو)

رتبه اول به طور مشترک: پویا عباسی (کرمانشاه) و حافظ کریمی (دالاهو)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: مهدی مریدی (ساوه)

رتبه دوم: سهیل رستمی (کرمانشاه)

رتبه اول: امین ملک زاده (هشتگرد)

گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: حامد ناجی (کرمانشاه) و داود نجف زاده (کرمانشاه)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: علی اکبر مرادی مشکین (همدان)

برگزیدگان بخش آواز و تنبور:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: ایلیا احمدیان فر (کرمانشاه)

رتبه دوم : علی احمدیان فر(کرمانشاه)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم به طور مشترک: سعید کرمی راد (کرمانشاه) و علی کمالی (دالاهو)

رتبه اول به طور مشترک: بُرزو امیریان (سر پل ذهاب) و پدرام ظاهری نیا (قصر شیرین)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: سید ساسان خاموشی (دالاهو)

رتبه دوم: سیروان شیروئی (دالاهو)

رتبه اول: سجاد علائی فر(دالاهو)

برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

هیات داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد:

برگزیدگان تکنوازی دوتار مازندران:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: محمدحسین ابراهیمی(ساری)

رتبه دوم : محمدحسین طیبی (ساری)

رتبه اول: سید محمدرضا محمدی(قائم شهر)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: امیرعلی جهان بخشی (سواد کوه)

رتبه دوم: علیرضا پورحاجی (ساری)

رتبه اول: مجید بِتیار(ساری)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: فرهاد محمدی (سواد کوه)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی کمانچه مازندران:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: نیایش طالبی (ساری)

رتبه دوم : حسام بِتیار(ساری)

رتبه اول: سید محمدرضا محمدی (قائم شهر)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: صالح جعفری (بابلسر)

رتبه دوم: کمیل مسلمی (ساری)

رتبه اول: علی فتحی (جویبار)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: شهرام هادیان (ساری)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول به طور مشترک: رضا ابراهیمی (تهران) و فرشید اسکندری (سوادکوه)

برگزیدگان تکنوازی غِرنه :
گروه سنی الف:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: حسین جهانی نسب (ساری)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: امیرمحمد خطیبی (نکاء)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: میلاد امینی (آمل)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش آواز مازندران:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : مهدی کارگر (ساری)

رتبه اول به طور مشترک: آرمان فلاح پور(ساری) و سید یونس قریشی (ساری)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: امیرحسین جعفری (آمل)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی لَله وا:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: رضا کاظمی (سوادکوه)

رتبه دوم : حسین جهانی نسب (ساری)

رتبه اول: محراب قیاسی (آمل)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: رضا فیضی (آمل)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: زمان عابدی (سوادکوه)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: جواد محسن تبار (سوادکوه)

رتبه دوم: میلاد امینی (آمل)

رتبه اول: حمیدرضا قیاسی (آمل)

برگزیدگان تکنوازی سُرنای مازندران:
گروه سنی ب:

رتبه سوم: محمدرضا کاظمی (ساری)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: محمد الیاسی (ساری)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی دِسَرکوتِن:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: هستی حسن نژاد (ساری)

رتبه دوم به طور مشترک: امیر رضا طیبی (ساری) و کوثر مصطفی پور (ساری)

رتبه اول: محمدحسین طیبی (ساری)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: توحید حیدری (آمل)

رتبه دوم: مجید بِتیار(ساری)

رتبه اول: محمدرضا کاظمی (ساری)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: سجاد پاریاو فلاح (ساری)

برگزیدگان تکنوازی دوتار شمال خراسان:
گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: رضا محرابی (شهریار)

رتبه دوم: بهاره شریفی (مشهد)

رتبه اول: امیرحسین حسین زاده (تهران)

گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: فرهاد اسلامی (شیروان)

رتبه اول: مصطفی اسلامی (شهریار)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: بامداد غفاری (قوچان)

رتبه دوم: صادق غلام رضا زاده (شیروان)

رتبه اول: فرشاد علی نژاد (قوچان)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: سجاد حسین پور (مشهد)

رتبه دوم: شهاب رضا زاده (شیروان)

رتبه اول: محمد رحمانی (مشهد)

برگزیدگان بخش آواز شمال خراسان:
گروه سنی الف:

رتبه سوم: سید پدرام خلیق (قوچان)

رتبه دوم: علی انصاری (درگز)

رتبه اول: جلیل خانی (قوچان)

گروه سنی ب:

رتبه سوم: سعید هوشمند (شیروان)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: مظاهر حدادیان (فاروج)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

هیات داوران بخش تکنوازی نی انبان از مهدی حیدری منفرد (بوشهر) تقدیر می کند.

تهیه وتنظیم: یوسف حبیبی
آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.