فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

مبلغ عیدی کارگران برای پایان سال ۹۷ مشخص شد

عیدی کارگران در سال 97طبق قانون کار و قوانین حاک بر جمهوری اسلامی ایران، میزان عیدی هر سال کارگران معادل ۲ برابر پایه حقوق هر فرد کارگر است به شرطی که این مقدار از ۳ برابر حداقل حقوق کارگران نباید تجاوز کند.

لذا تمامی کارفرمایان مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و این مبلغ نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد قانونی روزانه تجاوز کند.

 

 

مبلغ عیدی کارگران در سال ۹۷

شرح مبلغ به ریال
حداقل حقوق مصوب روزانه سال ۹۷ ۳۷۰ هزار و ۴۲۳
حداقل خقوق مصوب ماهانه سال ۹۷ ۱۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۹۰
میزان حداقل عیدی ۲۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۳۸۰
میزان حداکثر عیدی ۳۳ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۷۰

مبلغ عیدی کارگران در صورت فعالیت کمتر از یکسال

شرح مبلغ به ریال
عیدی ۱۲ ماه کارکرد ۲۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۳۸۰
عیدی ۱۱ ماه کارکرد ۲۰ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۲۶۵
عیدی ۱۰ ماه کارکرد ۱۸ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۱۵۰
عیدی ۹ ماه کارکرد ۱۶ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۳۵
عیدی ۸ ماه کارکرد ۱۴ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۹۲۰
عیدی ۷ ماه کارکرد ۱۲ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۸۰۵
عیدی ۶ ماه کارکرد ۱۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۹۰
عیدی ۵ ماه کارکرد ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۵۷۵
عیدی ۴ ماه کارکرد ۷ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۴۶۰
عیدی ۳ ماه کارکرد ۵ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۳۴۵
عیدی ۲ ماه کارکرد ۳ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۲۳۰
عیدی ۱ ماه کارکرد یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۱۵

 

همه‌ کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و غیره به میزان مقرر در این ماده از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

همچنین طبق قانون، به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و نسبت به ایام کارکرد در سال محاسبه شود، حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر دستمزد مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

مبلغ پرداختی به کارگران کارگاه‌های فصلی و کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود و در رابطه با کارگران کارمزد متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

در مورد کارگرانی که به طور نیمه وقت یا کمتر از ساعت قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، بر طبق ماده‌ ۳۹ قانون کار به نسبت ساعت کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود و در رابطه با کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق سه ماهه آخر آنان مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

همچنین در رابطه با کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند، کارگرانی که در طول سال از خدمت مستغنی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه‌ آن‌ها با کارگاه قطع می‌شود به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

شایان ذکراست که، مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل خود دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود و فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع کار به کارگر داده می‌شود، جزء مزد کارگر محسوب شده و الزاما باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.