فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین

کارفرما اگر از کارگر رضایت هم گرفته باشد باید او را بیمه کند

کارفرما از کارگر رضایت هم گرفته باشد باید او را بیمه کندقائم مقام سازمان تامین اجتماعی گفت: رد و بدل کردن برگه قرارداد سفید، نافی مسئولیت بیمه ای کارفرما در مقابل کارگران خود نیت و حتی اگر کارفرما برگه ای گرفته باشد و هر نوع قراردادی با کارگر خود داشته باشد، اگر رابطه دستمزدبگیری برقرار باشدباید کارگران خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.

محمد حسن زدا در صفحه اینستاگرامش نوشت: برخی کارگران ناچار می شوند وقتی شروع به کار می کنند برگه سفیدی به کارفرما بدهند مبنی بر انکه هیچ حقی ندارند و همه حق و حقوق خود را گرفته اند. این کار به لحاظ روابط کار صحیح نیست  و اگر کارگری به ادارات کار مراجعه کند قابل پیگیری و حل است. حتی اگر کارفرما برگه ای گرفته باشد و هر نوع قراردادی با کارگر خود داشته باشد، اگر رابطه دستمزدبگیری برقرار باشدباید کارگران خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.

 

آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.