فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

کسانی که یارانه دریافت نمی کنند مشمول بسته حمایتی نمی شوند

یارانهبه گفته یکی از مدیران وزارت کار: کسانی که یارانه دریافت نمی کنند مشمول بسته حمایتی نمی شوند و شرط توزیع بسته حمایتی یارانه  نقدی است. یعنی اگر کسی یارانه دریافت نکند، حتی اگر حقوق کمتر از ۳میلیون تومان دریافت کند مشمول بسته حمایتی نمی شود.

 

قابل ذکر اینکه، کسانی که یارانه دریافت می کنند، اما بعد از ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا نکرده اند، در صورتی که حقوق کمتر از ۳میلیون تومان داشته باشند مشمول بسته حمایتی می شود.

همچنین، بازنشستگانی که حقوق کمتر از ۳میلیون تومان دریافت می کنند اما یارانه آنها حذف شده است باز هم مشمول بسته حمایتی نمی شود. این موضوع در حالی اعلام می شود که، سازمان تأمین اجتماعی برای تعداد محدودی از بازنشستگانی که یارانه دریافت نمی کنند اما حقوق کمتر از ۳میلیون تومان دریافت می کنند، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان طرح بسته حمایتی را واریز کرده است.

آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.