سبک زندگی قرآنی و عمل به آموزه های قرآنمهدی قره شیخلو (رئیس سازمان دارالقرآن کشور) در گفتگو با باشگاه خبرنگران جوان گفت: یکی از مسائلی امروز نیاز جامعه ماست، بحث آموزش های متکی بر سبک زندگی قرآنی و نگاه قرآن به زندگی و کاربردی کردن آموزش های قرآنی است.

وی همچنین گفت: در شرایط امروز جامعه باید نگاه ویژه ای به قرآن داشته باشیم. رسیدن به جامعه آرمانی قرآنی و سبک زندگی قرآنی، نیاز به سرمایه (معنوی) و فرهنگ سازی دارد. ما اگر دم از فرهنگ سازی می زنیم، یعنی اینکه من مدیر که در خط مقدم هستم کار خودم را به خوبی انجام دهم و زیرساخت هایی مثل آموزش و پرورش، رسانه ملی، و … کارشان را بدرستی انجام دهند.

وی در ادامه سخنانش اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی کلی ساختمان دارد که به خرابه تبدیل شده، چه ایرادی دارد که آن ها به موسسات قرآنی داده شود تا هم نگهداری و هم از آن ها بهینه استفاده شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here