فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

سرکتاب آنلاین رایگان

ویروس کرونا

فال چوب آنلاین

فال pmc

فال حافظ امروز

فال ازدواج آنلاین

قیمت دلار و ارز

قیمت روز خودرو

قیمت گوشی موبایل

طالع شما برج سرطان است

طالع برج سرطان برای مردان

هر آن شخص که به طالع سرطان باشد ستاره حضرت ادریس می باشد و او مردی باشد صاحب عزت و ثروت و دنیا دار.

این طالع دو وجه دارد، وجه اول آنست که مردی باشد سفید رو و خوش خلق و از سخن خوش جان را فدا کند و هر کس هر حرفی را با او در میان آورد باور کند و در وجه دوم، مردی باشد سیاه چهره و بلند قامت و متهور و زیرک و دانا، حرف همه کس را باور نکند و با بزرگان نشیند و سفر بسیار کند و از مسافرتها نفع یابد مگر یکی از آنها که از آن ضرر بزرگی به او می‎خورد اما زود جای آن ضرر پر شود و عاقبت در ان سفر یکی از او دستگیری کند.

دوازده فرزند در طالع دارد که بیشتر آنها دختر باشد و روزی آنها فراخ بود و پدر و مادر از آنها نفع یابند و یک نفر از آن فرزندان صدمه بسیار بیند اما عاقبت بخیر باشد.

زراعت و تجارت برای او میانه بود، حیوان سواری و سم شکافته در آستانه او بسیار خوب باشد و از آب و آتش صدمه بزرگی به او میخورد اما عاقبت به خیر باشد و بیماری او بیشتر از درد سر و کمر باشد، از مردم ازرق چشم (چشم آبی) حذر کند تا در بلا نیفتد و لباس پنبه و رنگ کبود بر وی مبارک باشد و انگشتر دُر و یاقوت برای او مبارک است.

در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از آن بگذرد به عمر طبیعی برسد و خانه عمل او جوزا است ( یعنی در ماه خرداد کاری را شروع کند برایش موفقیت می آورد) دعای حرز بازو بند حضرت امیر المومنین علیه السلام با خود نگهدارد تا از بلیات ایمن گردد.

طالع برج سرطان برای رنان

حکما گفته اند که هر زنی به طالع سرطان باشد، میانه بالا و سفید چهره و ابرو کشیده و خوش رفتار و بر اعضا خال و نشانی داشته باشد که آن نشانه اقبال و دولت و حرمت اوست و ستاره او با ستاره آسیه خاتون یکی باشد و هر چند بزرگتر شود کارش بالا گیرد و شوهر بسیار بر وی مهربانست به واسطه حسن عمل که دارد، اما گاه گاه زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و در کارهای خود بسیار بینا باشد و با همسایه ها بسیار مهربان باشد اما قدر او را ندانند چرا که بدگو و دشمن بسیار دارد.

راز دل خود را به کسی نگوید، تهمتی به وی زده اند نعوذ بالله که راست باشد ولی از راه دشمنی بوده است و هر نفصانی که از مال و اولاد ببیند از چشم بد مردم است، چرا که حساب او را بسیار میکنند که چنین است و چنان است.

دروغگو را دشمن دارد چرا که خودش بسیار زن صالحه و صادق القولی است و حرام او را نسازد، زنهار که پرهیز کند از حرام تا همیشه آسوده و راحت باشد و باهر کس نیکی کند بدی بیند و قرض دادن او را نسازد.

فرزندان او هرگاه بیماری و علتی ببینند باد اجنه و پری بر آنها زده و اثر کرده، باید حرز چهارده معصوم را با خود دارد تا از بلاها ایمن گردد. ماه ذی حجه برای او خوش یُمن است (یعنی کار بزرگی را میخواهد شروع کند در این ماه قرار دهد مثلا ازدواج ، تولد فرزند یا خرید خانه و ماشین و…).

لباس سبز و آبی برای یُمن دارد (یعنی این رنگهای لباس برای او شانس میاورد). ماه نو را بر روی سوره یاسین نگاه کند (یعنی اول ماه قمری که هلال ماه را دید بعد به روی سوره یاسین نگاه کند تا از بلیات آن ماه محفوظ ماند) رنجوری او بیشتر از درد دل و کمر باشد، معالجه کند تا راحت شود.

یک شخص بلند قامت و سیاه چشم در میان او و شوهر او خرابی می‎کند (اگر هنوز شوهر نکرده در آینده چنین کسی خواهد آمد) که عداوت میان آنها بیاندازد، از او باید حذر کند تا در بلا نیافتد. در نماز کاهلی نکند و همچنین در مسائل دینی، تا در امان خدا باشد .

نظرات بسته شده است.