اسامی اولین فهرست دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ اعلام شد.

اولین فهرست اسامی مشمولین جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگانبنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷  اعلام شد و این دانشجویان می‌توانند ضمن مراجعه به سایت اینترنتی بنیاد به آدرس  tehran.bmn.ir و آشنایی با فرایند استفاده از جوایز مذکور، جهت بارگذاری مدارک در سامانه سینا به کارشناسان معین دفتر استعدادهای درخشان دانشکده خود، مراجعه کنند.

همچنین فهرست‌های بعدی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان به تدریج و از طریق سایت این بنیاد اعلام خواهد شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here