بی اعتباری دفترچه های تامین اجتماعی در داروخانه ها صحت دارد؟!

0
11
بی اعتباری دفترچه های تامین اجتماعی در داروخانه ها

بی اعتباری دفترچه های تامین اجتماعی در داروخانه هااخیرا پیامک های متعددی از طرف بیمه شدگان تامین اجتماعی مبنی بر بی اعتباری دفترچه های تامین اجتماعی به برخی خبرگزاری ها از جمله باشگاه خبرنگاران جوان ارسال شده و اظهار شده که با وجود پرداخت حق بیمه ماهانه، دفترچه های بیمه تامین اجتماعی فاقد اعتبار بوده و هیچگونه خدمات درمانی ارائه نمی شود.

رئیس علوم پزشکی ایران در رابطه با بی اعتباری دفترچه های تامین اجتماعی گفت: ما وقتی نتوانیم بدهی خود را از تامین اجتماعی دریافت کنیم، نمی توانیم پول شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کنیم و به دنبال این مسئله چرخه تولید دارو و تجهیزات پزشکی دچار مشکل خواهد شد، چراکه صنعت برای ادامه حیات خود نیاز به پول دارد. اگر سازمان تامین اجتماعی بدهی های خود را به وزارت بهداشت پرداخت کند، دیگر بیمه شدگان با چنین مشکلاتی مواجه نخواهند شد و از حق بیمه ای که هر ماه پرداخت می کنند استفاده خواهند کرد.

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز در این رابطه گفت: پرداخت بدهی های تامین اجتماعی نیازمند منابع کافی است چراکه تامین اجتماعی از دولت طلبکار است و اگر دولت بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند، تامین اجتماعی نیز می تواند نه تنها بدهی های جاری بلکه معوقات خود را به وزارت بهداشت پرداخت کند، در این صورت مشکلات بیمه شدگان این سازمان نیز حل خواهد شد.

اکبر شوکت (عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی) هم در مورد بی اعتباری دفترچه های تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت با اجرای طرح تحول سلامت ضربه سنگینی به سازمان تامین اجتماعی وارد کرد، چراکه قرار بود نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا شود که نه تنها این نظام اجرا نشد، بلکه باعث شد تعرفه پزشکان 300 برابر افزایش یابد. دود اختلاف بین وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی تنها در چشم عده ای بیمه شده می رود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here