ثبت نام دریافت کارت مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی سال 1398آخرین مرحله ثبت نام دریافت کارت مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی در سال 98 از روز گذشته (18 دی) شروع شده و تا 24 دی 98 ادامه دارد.

بازرس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی تهران گفت: کارگران و استادکارانی که فاقد کارت مهارت هستند می توانند تا 24 دی ماه 98 با مراجعه به سازمان فنی و حرفه ای یا نماینده های رسمی آن، در آزمون ها شرکت کنند و بعد از قبولی کارت مهارت درجه 3 یا 2 را دریافت کنند.

کاظم احمدیان گفت: درخواست کنندگان ثبت نام دریافت کارت مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی از طریق پورتال سازمان فنی و حرفه ای ثبت نام می شوند و بعد کارت ورود به جلسه امتحان را دریافت می کنند و سپس از آنها آزمون کتبی گرفته می شود.در صورت موفقیت بعد از قبولی در آزمون کتبی از آنها آزمون عملی گرفته می شود.

[the_ad id="30917"]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here