حداقل دستمزد کارگران در سال 98اعضای شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار موافقت کردند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۳۶درصد افزایش پیدا کند. بر همین اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در این جلسه اعلام کرد: جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

حد اقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵۶۲۷ ریال

حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال

حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال

حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ریال

پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال

حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال

سایر سطوح به میزان ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰ تعیین شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here