طرح حذف دفترچه‌های درمانی در قم به دنبال اجرایی کردن سامانه نسخه الکترونیک در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان اجرا می‌شود.

برگزاری آزمون استخدام در سازمان تامین اجتماعیعلیمحمدی مدیر درمان تامین اجتماعی قم گفت: به دنبال اجرایی کردن سامانه نسخه الکترونیک در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان قم، پروژه حذف دفترچه‌های درمانی و تعمیم سامانه نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی اجرایی می‌شود.

علیمحمدی با اشاره به مزیت‌های متقاضیان این طرح گفت: به محض ویزیت، ٦٠ درصد وجه نسخه در حساب پزشک پرداخت و ٤٠ درصد مابقی نیز پس از رسیدگی دفتر اسنادپزشکی واریز خواهد شد.

مزایای طرح نسخه الکترونیک 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم گفت:ارتقای کیفیت درمان، بهینه کردن درمان مردم در مراکز طرف قرارداد، مدیریت مصارف و کاهش هزینه‌ها در موارد غیر ضروری و کاهش اتلاف زمان بیمار، پزشک و رسیدگی به نسخ از اهداف عمده اجرای طرح نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد است.

درگذشته بیمه‌شده‌ها مجبور بودند برای صدور یا تمدید دفترچه بیمه، به شکل حضوری به کارگزاری یا شعب سازمان مراجعه کنند، اما با حذف دفترچه کاغذی، از حجم بسیاری از این مراجعات کاسته می‌شود. همچنین سوءاستفاده از دفترچه‌های کاغذی و جعل آن یا قرض دادن دفترچه‌ها هم با اجرای این طرح متوقف می‌شود که همین مسئله درنهایت به حفظ منابع درمانی بیمه‌شده‌ها ختم می‌شود.

از سوی دیگر، به دلیل افزایش جمعیت و افزایش روزافزون تعداد بیمه‌شده‌ها، دفترچه‌های کاغذی دیگر پاسخگو نیستند، بلکه باید برای صرفه‌جویی در مصارف سازمان به سمت الکترونیکی شدن نسخه‌ها و حذف دفترچه بیمه‌ها برویم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here