سازمان بهزیستی هم اقدام موثری برای حل آسیب های اجتماعی انجام نداده استطیبه سیاوشی (عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: مهمترین دستگاه هایی که در حوزه اجتماعی کار می کنند سازمان بهزیستی، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی است. وظیفه اصلی در کلیه مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی، کودکان، زنان، ترک اعتیاد و مواردی از این دست بر عهده این دستگاه ها است.

وی گفت: بدبختانه یکی از معضلات بزرگ در حوزه آسیب های اجتماعی این است که 32 دستگاه برای حل و فصل مشکلات آسیب های اجتماعی بودجه می گیرند و هر 32 دستگاه دیگری را متهم می کنند که دیگری بودجه بیشتری می گیرد و کاری نکرده، در حالی که هیچکدام اقدام موثری را در این زمینه انجام نداده اند.

یکی از تلاش های ما این بود که تعداد این دستگاه ها کم شود، اما اکنون معضل به شورای اجتماعی کشور که در وزارت کشور مستقر است باز می گردد. اگر فقط یک دستگاه مثل سازمان بهزیستی متولی امر بود، حتی اگر عملکرد موفقی نداشت حداقل بابت این که این همه زیر ساخت و بودجه هدررفت نداشته، خوشحال بودیم.

تعدد دستگاه ها باعث می شود نه تنها مشکلات حل نشود بلکه هدررفت بودجه نیز داشته باشیم. بهترین راه این است که سازمان بهزیستی متولی باشد و با مشارکت دستگاه های دیگر مسائل مربوط به آسیب های اجتماعی را حل کند. مسئله عمده اکنون این است که تا زمانی که فقر اقتصادی در حال گسترش است، در این حوزه خیلی نمی توانیم به کاهش آسیب ها امیدوار باشیم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here