شرایط بیمه دانشجویی تامین اجتماعی برای برخورداری از حقوق بازنشستگیقائم مقام سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرامش از امکان بیمه دانشجویان در سازمان تامین اجتماعی برای برخورداری از حقوق بازنشستگی خبر داد و شرایط بیمه دانشجویی تامین اجتماعی را تشریح کرد.

محمد حسن زدا گفت: دانشجویان می توانند برای بیمه کردن خود به صورت کامل به شعبه سازمان مراجعه کنند و از مزایای مختلفی چون مستمری در دوران بازنشستگی بهره مند شوند. سه مدل بیمه برای دانشجویان وجود دارد.

مدل اول با حق بیمه 12 درصدی است و مزایای بازنشستگی دارد. مدل دوم حق بیمه 14 درصدی دارد و شامل خدمات بازنشستگی و فوت می شود. مدل سوم خدمات بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی را در بر می گیرد.

شرایط بیمه دانشجویی تامین اجتماعی

وی افزود: بر اساس بخشنامه 685 امور فنی بیمه شدگان، دانشجویان دانشگاه ها با ارائه کارت دانشجویی معتبر بر اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه (که از 1/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود)، از تاریخ 97/6/31 مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار داده شده اند و می توانند با بیمه پردازی تحت پوشش این سارمان قرار گیرند.

در قسمتی از بخشنامه مربوط به شرایط بیمه دانشجویی تامین اجتماعی آمده است: با توجه به اینکه تحصیل شغل تلقی نمی شود، در صورتی که دانشجو طبق ضوابط مربوطه، مشمول دریافت مستمری بازماندگان باشد، پذیرش درخواست و عقد قرارداد با وی همزمان با دریافت مستمری در چارچوب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) بلامانع است. بدیهی است در سایر موارد، اجرای دقیق ضوابط و مقررات قانون یاد شده (شامل شرط سنی، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و…) در خصوص این قبیل از افراد الزامی خواهد بود.

ضمنا بر اساس این بخشنامه، چنانچه دانشجو صرفا به تحصیل اشتغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشد، بهره مندی وی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به تبع والدین، همزمان با بیمه پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here