تجمع بازنشستگان مقابل مجلسپس از تجمع گسترده بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان تامین اجتماعی، یک نامه اعتراضی به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و وزارت کار تحویل دادند. این نامه که توسط هیات مدیره گروه بستا (بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی) تنظیم شده، شامل مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است.

در بخشی از این نامه آمده است: ” جای بسی تاسف و درد و فریاد که، امروز بیش از 60 درصد ما بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستیم و مابقی نیز به استثنای درصد ناچیز ار آنچنان حقوق ماهیانه ای یرخوردار نیستند تا کفاف یک زندگی شرافتمندانه و شایسته دوران بازنشستگی را بدهد.”

این بازنشستگان در ادامه نامه وضعیت فعلی تامین اجتماعی و بازنشستگان آن را نتیجه قصور دولت‌ها دانسته‌اند و  خواسته‌های خود را عنوان کرده‌اند؛ این خواسته‌ها شامل این موارد است: حقوق ماهیانه ما بازنشستگان به بالای خط فقر و در حد یک زندگی شایسته و مرفه دوران بازنشستگی افزایش پیدا کند، دولت همه بدهی‌های خود را به صندوق سازمان واریز نماید و در اقدامی عاجل تمامی خسارت‌های وارده به اموال ما در سازمان تامین اجتماعی را جبران نماید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here