اطلاعیه امریه وزارت ارتباطاتنتایج دوبرابر ظرفیت پذیرش نیروهای امریه سربازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام کرد.

بر همین اساس، متقاضیان می توانند با استفاده از کد پیگیری اخذ شده در زمان ثبت نام، به سامانه امریه ( در سایت اطلاع رسانی وزارت ارتباطات) مراجعه و در صورت اعلام « دعوت به مصاحبه» در تاریخ و مکان زیر برای انجام مصاحبه حضور یابند.

افراد دعوت شده به مصاحبه باید در روز چهارشنبه 5 دی ماه با در دست داشتن اصل و کپی کلیه مدارک که در جدول زیر به آن اشاره شده است، راس ساعت 8 صبح به آدرس: تهران – میدان آزادی- خیابان دانش- جنب آتش نشانی، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات مراجعه کنند.

بدیهی است، افرادی که در پورتال کاربری آنها که با کد پیکیری قابل دسترسی است، واژه « عدم پذیرش» درج شده است، به علت کسب حد نصاب امتیاز یا نقص مدارک شامل موارد فوق نبوده و به مصاحبه دعوت نشدند.

همچنین اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از طی فرآیندهای لازم، از طریق کد پیگیری و « سامانه جذب سرباز امریه» در سایت اطلاع رسانی وزارت ارتباطات اعلام می شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here