فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

آزمون آموزش پزشکی مجازی

تمدید پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیئت علمی را تمدید کرد.  دانشگاه علوم پزشکی مجازی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی مجازی ویژه هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال…