آسیبهای رشد شخصیتی
  • آیا می دانید کلپتومانیا چیست؟

    یک روان‌شناس با بیان اینکه برخی از افراد دچار جنون سرقت هستند، گفت: این افراد بی‌هدف و حتی بدون انگیزه ما ...

    یک روان‌شناس با بیان اینکه برخی از افراد دچار جنون سرقت هستند، گفت: این افراد بی‌هدف و حتی بدون انگیزه مالی بعضی از وسایل و اجسام خاص را جمع‌آوری می‌کنند. حسن عشایری یک روان‌شناس با اشاره به اینکه افر ...

    بیشتر بخوانید