آشغال جمع کن
  • آشغال جمع کن میلیونر!

    عمل تحسین برانگیز این میلیونر چینی سوژه رسانه ها شده است. "ژونگ کونک رانگ" که یک تاجر موفق در شهر "چونگ ک ...

    عمل تحسین برانگیز این میلیونر چینی سوژه رسانه ها شده است. "ژونگ کونک رانگ" که یک تاجر موفق در شهر "چونگ کینگ" چین است به عنوان میلیونری که آشغال خیابان ها را تمیز می کند شناخته می شود. او هر روز و در ...

    بیشتر بخوانید