برچسب: اخباراقتصادی

تصویر

برخی گرین‌کارت‌ در دست منتطرند سریعتر خودشان را به ینگه دنیا برسانند/قانون کار و قانون اساسی را به زباله‌دانِ تاریخ انداختند

ناصر آقاجری با انتقاد از سیاست‌های تعدیلی گفت: قربانیان اصلی شرایط نامساعد فعلی، کارگران و حقوق‌بگیران هستند. ناصر آقاجری (سخنگوی ...

Don't Miss It

Categories

Recommended