فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی
مرور برچسب

بلائوسوف

تجهیز آمریکا برای جنگ!

نایب رئیس اداره امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه؛ آندره بلائوسوف، این مطلب را در نشست دیروز کمیته…