دفترخانه اسناد رسمی

عمومی

در دفترخانه های اسناد رسمی چه کارهایی انجام می شود؟

اموری که در دفترخانه باید انجام گیرد (ماده ۴۹ قانون ثبت و ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی) محبث اول:…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا