روزدانشجو

عمومی

جامعه‌ای که دانشجویان خود را تکریم کند به راحتی مسیر پیشرفت و آبادانی خود را هموار خواهد ساخت

دانشجو عنصر فعال و نبض تپنده جامعه است و جامعه‌ای که دانشجویان خود را تکریم کند به راحتی مسیر پیشرفت…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا