فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

سمربدوی

زنان فعال حقوقی در عربستان با خطر اعدام مواجهند

پرونده حقوق بشری و آزادی‌ها در عربستان شاهد تحولات خوشایندی نیست و به یکی از موضوعات اصلی در سطح بین‌المللی و حتی ایجاد تنش میان عربستان با برخی کشورها از جمله کانادا بدل شده است. روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت، با اینکه عربستان…