فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

فال اسم

طالع بینی از روی حروف اول اسم!

الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و…